Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Видео платформа на Общински съвет Вършец

 

Тук можете да наблюдавате в реално време или на запис заседанията на Общински съвет - Вършец и на постоянните комисии към общинския съвет.