Последни новини


ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 25 ноември 2021 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 8 точки.

Общински съвет - Вършец прие актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти ...прочети всичко

26.11.2021 г.ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВИ, ИНФОРМИРА ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОЛЕДЕН И НОВОГОДИШЕН БАЗАР В ПЕРИОДА ОТ 01.12.2021 Г. ДО 31.12.2021 Г.
В тази връзка желаещите да участват могат да наемат свободни къщички намиращи се на алеята с чинарите за съответния период.

Възможност за участие в базара могат да вземат търговци на коледна украса, ръчно изработени играчки и сувенири, майстори на сладкарски изделия и лакомства, както и фирми, които да предлагат ...прочети всичко

24.11.2021 г.ОСИГУРЕНО Е ЗИМНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
След проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2021 – 2022 г.“, разделена на две самостоятелно обособени позиции: 1. \"Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец\", 2.\"Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на ...прочети всичко

23.11.2021 г.ПОЗДРАВ НА ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Уважаеми учители, читалищни дейци, дейци на изкуството и културата, музейни работници.

С уважение и благодарност Ви честитя един от най-светлите духовни празници – Деня на народните будители.

Да си будител не е роля от минали времена. Да си будител е мисия, необходима на всяка епоха. Особено днес, когато ...прочети всичко

01.11.2021 г.ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 26 октомври 2021 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 9 точки.

Общински съвет – Вършец взе решение за безвъзмездно придобиване правото на собственост от държавата ...прочети всичко

27.10.2021 г.ОБНОВЕНИТЕ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В БОРОВИЯ ПАРК ВЕЧЕ СА ОТВОРЕНИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАДА
Проект № BG06RDNP001-7.007-0038 с наименование „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр. Вършец“

Общата цел на проекта е да подобри средата и условията за активен начин на живот, свързани със спортуване и осмисляне на свободното време на жителите на община Вършец, както и да повиши привлекателността на ...прочети всичко

27.10.2021 г.ПОЗДРАВ НА ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
Уважаеми служители на Община Вършец,

Скъпи колеги,

Местното самоуправление е едно от най-ценните завоевания на съвременните държави. У нас то е съществувало още преди Освобождението. Но истински се развива след публикуването на първия Закон за общините и градското управление преди 133 години. От тогава до ...прочети всичко

12.10.2021 г.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Вършец съобщава, че организира среща за обществено обсъждане на Проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец, както и на доклада за ...прочети всичко

08.10.2021 г.  Виж всички новини


Последни обяви


Обява - кучета
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ НАПОМНЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА, ЧЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ГИ РЕГИСТРИРАТ И ДА ЗАПЛАТЯТ ГОДИШНА ТАКСА

Община Вършец напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за местните данъци и такси и чл. 175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят годишна такса. Подаването на декларация по утвърден образец се извършва в служба „Местни данъци и такси“ при Община Вършец. Съгласно ...прочети всичко
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ КОВИД-19 И С ЦЕЛ ДА ОГРАНИЧИ РИСКОВЕТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА УВЕДОМЯВА, ЧЕ ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” БЕРКОВИЦА НЯМА ДА ОБСЛУЖВА ПРИСЪСТВЕНО КЛИЕНТИ ДО 17.11.2021 Г. ВКЛЮЧИТ
В този период препоръчваме използването на нашите електронни и дистанционни услуги! Ето ги и възможностите:

ЗА ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА

За тези от Вас, които искат да се регистрират в бюрото по труда – ЛЕСНА И СИГУРНА РЕГИСТРАЦИЯ В БЮРОТО ПО ТРУДА – ДИСТАНЦИОННИ ВАРИАНТИ:

ВАРИАНТ 1: ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги. За да се регистрирате онлайн в бюрото по труда, трябва да имате персонален ...прочети всичко
ОБЯВА
Със заповед № ОХ-951/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования подчинени на Съвместното командване на силите.

Срок за подаване на документи – 26.11.2021 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от ...прочети всичко
ОБЯВА
Със заповед № ОХ-949/21.10.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) подчинени на Командването за логистична поддръжка.

Срок за подаване на документи – 10.12.2021 г.

Информация за изискванията ...прочети всичко
ОБЯВА
На 06.11.2021 г. /събота/ - Задушница, Община Вършец осигурява безплатен превоз на гражданите на гр. Вършец до Гробищния парк.

Място и час на тръгване: Зеленчуков пазар – 09.30 ч., 10.30 ч. и 11.30 ч.

Място и час на връщане: Гробищен парк - 10.00 ч., 11.00 ч. и 12.00 ч.

От Общинска администрация
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 31 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 25.11.2021 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 25.11.2021 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
   Общински вестник \"Вършец\", брой 10 от м. октомври 2021 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2021 година
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2021 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ