Последни новини


ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 28 март 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 13 точки.

Общински съвет - Вършец разреши кандидатстване на Община Вършец пред Фонд „Социална закрила” с проектно ...прочети всичко

29.03.2023 г.ЗАПОЧВА НОВ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ“
Агенция по заетостта стартира нов прием на заявления от родители и безработни лица по проект „Родители в заетост“. Основната цел на мярката е да продължи подкрепата за осигуряване на по-добър баланс между професионалния и личния живот на родителите чрез осигуряването на безплатен детегледач. Освен възможностите за полагане на ...прочети всичко

27.03.2023 г.ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТЕАТЪРА
Уважаеми дами и господа театрали,

Приемете моите най-сърдечни поздрави по случай Вашия празник –Международния ден на театъра!

Театърът е споделено изкуство, споделена емоция. Една красива част от живота ни. С вашите представления Вие ни връщате във времето, повеждате ни през него или ни водите напред. ...прочети всичко

27.03.2023 г.ПРОЛЕТЕН ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛ
Шестият пролетен турнир по волейбол за купа „Вършец 2023“ се проведе на 24 и 25 март в мултифункционалната спортна зала "Арена Вършец”. В него взеха участие отбори от градовете: Варна, Русе, София и домакините от Вършец.

Любителите на спорта и волейбола се насладиха на оспорвани и качествени срещи по време на турнира. ...прочети всичко

27.03.2023 г.ПРАЗНИК НА ПРОЛЕТТА В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ
На 22.03.2023 г. жителите на Спанчевци празнуваха празника на пролетта. Тържеството се проведе в новата зала в сградата на Кметство Спанчевци, която посрещна гостите си с пролетна украса и модерен свеж вид. За доброто настроението се погрижиха Марин Маринов и Рафаела Паскалева, която изпя няколко песни за радост на всички. ...прочети всичко

23.03.2023 г.ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЧИНАРИТЕ”, ГРАД ВЪРШЕЦ ОТПРАЗНУВА 7 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ!
С много тържественост и приповдигнато настроение, членовете на Пенсионерски клуб „Чинарите”, град Вършец отбелязаха 7-годишнината от създаването на клуба.

„В клуба всички се чувстват като едно голямо семейство, което организира и разнообразява живота си. Ние заслужаваме този празник, защото дадохме всичко от себе си и ...прочети всичко

23.03.2023 г.СКЛЮЧЕН Е ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИГ ГРУПА БОРОВАН-ВРАЦА-ВЪРШЕЦ”
Община Борован сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-46/15.03.2023 г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Чрез него се осигурява изпълнението на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“. Стойността на ...прочети всичко

17.03.2023 г.ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ИВАН ЛАЗАРОВ, ПО ПОВОД 8-ми МАРТ
Уважаеми дами,

С уважение и радост Ви честитя днешния празник, когато отбелязваме Международния ден на жената.

Възникнал като признание на равните икономически и политически права на жените, днес този ден е символ на всичко, което носи в себе си и дава на света по-красивата част от човечеството.

Вие ...прочети всичко

08.03.2023 г.  Виж всички новини


Последни обяви


Обявен каламитет от ливадна пеперуда на територията на Република България
ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН ЗА 2023Г. ВЪВ ВСИЧКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Инвестиционно предложение за водовземане на минерални води от сондаж 4 към басейн в многофункционална спортна зала в ПИ 12961.419.160 по КК и КР на гр. Вършец
ЗАПОВЕД №118/21.03.2023г. ЗАБРАНЯВАНЕ НА ПРЕМИНАВАНЕТО НА МПС, ППС И НА ПЕШЕХОДЦИ ПРЕЗ СТОМАНОБЕТОНЕН ДВУОТВОРЕН МОСТ ИЗГРАДЕН НАД РЕКА "БОТУНЯ"
Цялата заповед можете да видите от
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯТА "ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО! " ПО ПРОЕКТ „ЗАПОЧВАМ РАБОТА“ - КОМПОНЕНТ 1 „АКТИВИРАНЕ”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027 Г.
На 28.03.2023 г. от 10:00 часа на Кооперативния пазар в гр. Вършец, Дирекция "Бюро по труда" Берковица ще проведе събитие, което е част от кампанията "Да работиш (е) яко! ".

Целта на кампанията е мотивиране за активно поведение на пазара на труда на икономически неактивните лица, независимо от тяхната възраст. Събитието ще бъде насочено към стимулиране активността за търсене на работа и към информиране за разнообразните възможности за подкрепа за трудова реализация. ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin@varshets.bg
  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол №52 от заседание на Общински съвет-Вършец, проведено на 28.03.2023г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 28.03.2023 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
  Общински вестник "Вършец", брой 2, февруари 2023 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2022 година
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАРШРУТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ГРАДСКИТЕ ЛИНИИ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2023 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ