СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Последни новини


ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
Офис за военен отчет в община Вършец съобщава, че със Заповед № ОХ-337/30.04.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 27 /двадесет и седем/ вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции – гарнизон Пловдив, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши ...прочети всичко

19.05.2020 г.НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, СЧИТАНО ОТ 14 МАЙ 2020 Г. ДО 14 ЮНИ 2020 Г.
Кметът на община Вършец издаде Заповед № 167/14.05.2020 г., с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на община Вършец, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:

1. Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, ...прочети всичко

14.05.2020 г.КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ АКТУАЛИЗИРА СВОЯ ЗАПОВЕД №156/04.05.2020 Г.
Кметът на община Вършец актуализира заповедта си, с която на ресторантите, кафе-сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки.

В актуализираната заповед на Кмета ...прочети всичко

07.05.2020 г.ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, ВЪВЕДЕНИ ЗАРАДИ COVID-19
Кметът на община Вършец издаде Заповед № 156/04.05.2020 г., с която се отменят част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19.

Всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички ...прочети всичко

04.05.2020 г.ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Кметът на Община Вършец подписа договор за включване в целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, която се финансира от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.

След подадено проектно предложение от Общината, тя бе одобрена и включена в програмата.

...прочети всичко

04.05.2020 г.ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 29 април 2020 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 12 точки.

На заседанието се прие годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2019 г. на Общински план за ...прочети всичко

30.04.2020 г.КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, С КОЯТО РАЗРЕШАВА ПОСЕЩЕНИЯТА НА ГРАДСКИТЕ ПАРКОВЕ
Въз основа на указанията на Националния оперативен щаб и Заповедите на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Вършец издаде Заповед № 152/27.04.2020 г. с която:

  • Удължава срока за носене на предпазни маски за лице в закрити или на открити обществени места до 13.05.2020 г. включително. ...прочети всичко

    27.04.2020 г.ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАР В ГРАД ВЪРШЕЦ
Разрешава се дейността на общинският кооперативен пазар гр.Вършец от 28.04.2020 г. Дава се достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от ...прочети всичко

27.04.2020 г.  Виж всички новини


Последни обяви


ЧЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВА ОБИЧАЙНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
Дружествата на компанията призовават потребителите да продължат да използват и възможностите на каналите за връзка от разстояние – телефон, имейли, корпоративни сайтове.

От днес – 26 май, центровете за обслужване на клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България ще осъществяват своята дейност с потребители в обичайното си работно време. От 16 март до момента, работното време на клиентските центрове бе временно променено поради предприетите мерки за защита на ...прочети всичко
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВИ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ
Наближава най-светлият за нас, българите, празник – 24 май, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Делото на светите братя Кирил и Методий е най-благородното дело в многовековната ни история. Нашето четмо и писмо съхраняват същността ни, опазват българското и ни превръщат в силна и борбена нация, доказала през годините своята заслуга в световната култура, изкуство и литература. Защото „и ний сме дали нещо на светът“!

Тази ...прочети всичко
Информация до широката общественост
РДГ Берковица провежда на консултации по задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област (ОПРГТ) Монтана.

В съответствие с изискването на чл. 19а, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Ви информираме, че заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проекта на ОПРГТ на област Монтана е публикувано на ...прочети всичко
СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ТОК НА БИТОВИТЕ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ОСТАВА 20 ДНИ ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ
Решението на дружеството е свързано с подкрепа на потребителите за преодоляване на последствията от разпространението на коронавирус

Ръководството на „ЧЕЗ Електро България“ АД взе решение до края на септември 2020 г. срокът за заплащане на сметките за електроенергия на битовите клиенти на дружеството да продължи да бъде два пъти по-дълъг от нормативно определените в Общите условия 10 дни. Битовите потребители могат да заплащат дължимата сума за консумирана ...прочети всичко
О Б Я В А
На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл. 42, ал.1 и ал.3 от НРПУРОС на община Вършец и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК на община Вършец и в изпълнение на Решение № 84 от Протокол № 6 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 172/15.05.2020 г., на Кмета на община Вършец.

О Б Я В Я В А

На 19.06.2020 г., от 14.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 7 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 29.04.2020 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 28.05.2020 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Общински вестник "Вършец", брой 4 от м. април 2020 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2020г.
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2020 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ