Последни новини


СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК
Във връзка с частична подмяна на довеждащ водопровод от яз. „Среченска бара“ към гр. Вършец и подвързването му към съществуващия се налага спиране на водоподаването от яз. „Среченска бара“ за гр. Вършец. Ще бъде намалено водоподаването в следобедните часове на 24.11.2020 г. /вторник/, липса на водоподаване на 25.11.2020 г. ...прочети всичко

23.11.2020 г.ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Две извънредни заседания на Общински съвет – Вършец се проведоха на 19 ноември 2020 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На двете заседания присъстваха 12 общински съветници,

Първото извънредно заседание протече при дневен ред от една точка, с която Общински съвет – Вършец прие ...прочети всичко

20.11.2020 г.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 3 /ТРИМА/ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА КВОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА
Уважаеми съграждани,
Уведомяваме ви, че срокът за подаване на документи за съдебни заседатели за квотата на Районен съд - Берковица, мандат 2020-2024 г. се удължава до 23.11.2020 г. /понеделник/.

Кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет – Вършец, в ...прочети всичко

18.11.2020 г.ПРОЕКТ NO CB007.2.12.034 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗИМНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕДЛАГАНЕ В ОБЩИНИТЕ СОКОБАНЯ И ВЪРШЕЦ - ЗИМНА ТРАНСГАНИЧНА ОБИКОЛКА ВЪРШЕЦ - СОКОБАНЯ”, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕС ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG-ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ.
На 13.11.2020 г се проведе заключителна пресконференция по Проект No CB007.2.12.034 „Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и Вършец - Зимна трансганична обиколка Вършец - Сокобаня”, Договор No РД-02-29-89/16.05.2019 г., който се реализира с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ...прочети всичко

16.11.2020 г.МИСЛЯ, ЧЕ ОПРАВДАВАМЕ ДАДЕНОТО НИ ДОВЕРИЕ
Едно интервю на Петя Генова по повод една година от началото на мандата на инж. Иван Лазаров.

П.Г. - Измина една година от началото на третия Ви мандат. Доверие, което е безпрецедентно за Вършец. Как оценявате изминалия едногодишен период?

И.Л. Много бързо измина тази една година. Освен обичайните ...прочети всичко

11.11.2020 г.ПЛАНИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО
Уважаеми жители на град Вършец,

Уведомяваме Ви, че поради ремонт и профилактика на водопровод и водоем за кв "Васил Левски", ще има нарушено водоподаване на 09.11.2020 г. /понеделник/ и 10.11.2020 г. /вторник/.

От ВиК

06.11.2020 г.КОНКУРС ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ „ПРИНОСЪТ НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ И ПАТРОНА НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА“
Областният информационен център в Монтана (ОИЦ), в партньорство с Регионалното управление по образованието в Монтана (РУО) и Община Монтана, обявява конкурс за презентация на тема „Приносът на моето училище и патрона на моето училище към европейската култура“. Мотото на надпреварата е „Проучи… Изследвай… Разкажи…“, а целта й - ...прочети всичко

03.11.2020 г.ПОЗДРАВ НА ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Уважаеми учители, дейци на културните и читалищните институции,

С особено вълнение се обръщам днес към Вас – със съзнанието, че това е един от най-важните български празници. Защото е празник на духа, който надмогва времето и материалното, който ни държи будни и ни извисява.

Всяка епоха има своите духовни ...прочети всичко

01.11.2020 г.  Виж всички новини


Последни обяви


ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПЕРИОДА 23-27.11.2020 Г.
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени ...прочети всичко
СЪОБЩЕНИЕ
Дирекция „Бюро по труда” Берковица информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с ...прочети всичко
ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПЕРИОДА 09-13.11.2020 Г.
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени ...прочети всичко
ОБЯВА
На 07.11.2020 г. /събота/ - Архангелова задушница, Община Вършец осигурява безплатен превоз на гражданите на гр. Вършец до Гробищния парк.

Място и час на тръгване: Зеленчуков пазар – 09.30 ч., 10.30 ч. и 11.30 ч.

Място и час на връщане: Гробищен парк - 10.00 ч., 11.00 ч. и 12.00 ч.

От Общинска администрация
УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ
В съответствие с Инструкцията за организация, подготовка и провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд на Република България през 2021 г., на 15 септември стартира кампанията за набиране на преброители и контрольори. Към настоящият момент общо за страната са набрани 53.3% от необходимите преброители и 61.7% от необходимите контрольори.

Отчитайки специфичните проблеми възникнали заради усложнената епидемиологична обстановка в страната, екипът за общо ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 16 от 2-ро извънредно заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 19.11.2020 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за 2-ро извънредно заседание на Общински съвет - Вършец на 19.11.2020 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
  Общински вестник "Вършец", брой 10, октомври 2020 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2020г.
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2020 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ