Последни новини


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОКУС-ГРУПИ
Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Вършец за периода 2021-2027 /ПИРО/, Община Вършец кани заинтересовани страни да вземат участие в провеждането на пет фокус – групи.

ПИРО е стратегически документ, който обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на Община Вършец с ясно ...прочети всичко

22.02.2021 г.ПОКЛОН, АПОСТОЛЕ!
Уважаеми съграждани,

Днес се навършват 148 години от гибелта на Васил Левски. Трагична дата в българската история и повод за пореден път да се обърнем към неговите завети.

Апостолът остава и до днес неоспорим връх в нашата национална история. Непреходни са ценностите, които той ни завеща – за чиста и свята ...прочети всичко

19.02.2021 г.ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРИЕХА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2021 Г.
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 16 февруари 2021 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседание присъстваха всички 13 общински съветници.

Приетият дневен ред бе от 24 точки.

Сред основните теми на заседанието бе приемането на стратегическия за дейността на община Вършец финансов ...прочети всичко

17.02.2021 г.ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2021 ГОДИНА
Публичното представяне на проекта за Бюджет на община Вършец за 2021 г. се проведе на 16.02.2021 г. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни Гардън”.

На представянето и обсъждането на бюджета присъстваха: кметът на общината инж. Иван Лазаров, председателят на Общинския съвет инж. Анатоли Димитров и общински съветници, ...прочети всичко

17.02.2021 г.ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2021 НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Съгласно Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Община Вършец организира публично обсъждане на проекта за „Бюджет 2021 година”, което ще се проведе на 16.02.2021 г. (вторник) от 11:00 ч. в Конферентна зала ...прочети всичко

05.02.2021 г.ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА КЪМ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
На 29.01.2021г. Консултативният съвет по въпросите на туризма на Община Вършец проведе първото си за тази година заседание в Заседателна зала на общинска администрация.

В дневния ред бяха включени отчет на Програмата за развитие на туризма за 2020г., анализ на събрания туристически данък за 2020г., предложения за ...прочети всичко

29.01.2021 г.ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ СЕ СРЕЩНА С ТЕОДОРА СТАМЕНОВА ОТ ЕКИПА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТИ КЪМ ООН
От началото на месец декември Теодора е част от екипа на Българските младежки делегати към ООН – в поднаправление „Връзки с обществеността“.

Днес тя се срещна с кмета на Община Вършец, инж. Иван Лазаров, за да представи работата на младежките делегати и целите на дейността им. Теодора вярва, че чрез личен пример и ...прочети всичко

24.01.2021 г.ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Днес 21.01.2021 г. се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Вършец в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 12 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец взе решение за създаване на нова социална услуга в община Вършец - ...прочети всичко

21.01.2021 г.  Виж всички новини


Последни обяви


КАК ДА ИЗЧИСЛИМ НОВАТА КОМПЕНСАЦИЯ ПО МЯРКАТА „ЗАПАЗИ МЕ”? ЛЕСНИ СТЪПКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ
От месец януари 2021 г. вече са в сила промените по проект „Запази ме” на Агенцията по заетостта, който осигурява финансови компенсации на работниците и служителите от затворените бизнеси. Така се установява нов начин на формиране на компенсацията за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г., като се имат предвид актуалните противоепидемични мерки.

Основната промяна се състои в това, че при продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, ...прочети всичко
ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПЕРИОДА 22-26.02.2021 Г.
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат ...прочети всичко
ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПЕРИОДА 08-12.02.2021 Г.
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат ...прочети всичко
ЗАПОЧНА ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ ЗА 2021 Г. В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Община Вършец уведомява данъчно задължените лица, че вече се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък моторни превозни средства за 2021 г.

При заплащане на цялото задължение в срок до 30 април се ползва 5% отстъпка.

Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози. От 1 март до 30 юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври – ...прочети всичко
ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЕРКИТЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА 60/40 И 80/20 ЗА 2021 Г.
Агенция по заетостта стартира за 2021 г. приема на документи от работодатели, желаещи да получат финансова подкрепа по мерките за запазване на заетостта, придобили публичност като „60/40” и „80/20”.

С Постановление № 416 от 30 декември 2020 г. на Министерски съвет се удължава периодът за предоставяне на финансова подкрепа по мярката 60/40, по реда на ПМС 151/2020 г. И за новия период, януари – март 2021 г., регламентираната подкрепа е в размер на 60% от ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 21 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 16.02.2021 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 16.02.2021 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
  Общински вестник "Вършец", брой 1 от м. януари 2021 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2021 година
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2021 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ