Последни новини


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ Г-Н РОСЕН БЕЛЧЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПО СЛУЧАЙ 12 ОКТОМВРИ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
Уважаеми кметове на общини,

Уважаеми общински съветници,

Уважаеми кметове на кметства,

Уважаеми служители на общинските администрации,

Поздравявам Ви по случай Деня на българската община – 12 октомври!

На днешната дата преди 138 години в Държавен вестник е публикуван първият ...прочети всичко

12.10.2020 г.ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ Г-ЖА ИРЕНА ДИМОВА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В 44-ТО НС ПО СЛУЧАЙ 12 ОКТОМВРИ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
Уважаеми г-н Лазаров,

Приемете моите искрени поздравления към Вас и всички служители в Общинска администрация гр. Вършец по случай 12 октомври – Ден на българската община.

Всяка година на тази дата обществото ни отдава своето уважение и признание към представителите на местната власт, които са посветили ...прочети всичко

12.10.2020 г.ПОЗДРАВ НА ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
Уважаеми служители на Община Вършец,

Скъпи колеги,

Преди 132 години е публикуван първият Закон за общините и градското управление. Още тогава младите политици и държавници на току що освободена България са осъзнали важността на местното самоуправление. От тогава до днес структурите на местните власти са се ...прочети всичко

12.10.2020 г.ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 6 октомври 2020 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 10 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка: вземане на решение по докладна записка относно кандидатстване на Община Вършец като партньор ...прочети всичко

07.10.2020 г.ПОЗДРАВ ПО ПОВОД 5 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА УЧИТЕЛЯ
Уважаеми учители от община Вършец,

Днес е много специален празник не само за вас, а и за всички, защото учителите са от най-важните хора в живота на всеки от нас. Те са от хората, благодарение на които ние ставаме Човеци.

Приемете моите искрени поздрави и добри пожелания по повод Световния ден на учителя! ...прочети всичко

05.10.2020 г.МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЩЕ РЕКЛАМИРА ВЪРШЕЦ
Интерактивно приложение ще предлага информация за туристически услуги и продукти /спа, уелнес, културен, спортен, рекреативен и еко туризъм/ на териториите на общините Вършец и Сокобаня. Visit Varshets предоставя възможност и за геолокация и навигиране до желаната дестинация на територията на двете общини.

...прочети всичко

05.10.2020 г.ЗАПОЧВА РЕМОНТ НА ДГ „СЛЪНЦЕ’’
На 01.10.2020 г. бе подписан Акт 2 за откриване на строителна площадка за „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ - гр. Вършец‘‘.

Финансирането е на стойност 924 958,01 лева, а средствата са осигурени от Програмата за развитие на селските райони, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ...прочети всичко

04.10.2020 г.ЗАВЪРШИ ПЪРВИЯТ ЗА МЛАДИТЕ НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ ПОД НАСЛОВ „ЩЕ БЪДА ЛЪЧ В БЕЗКРАЙНОСТТА“
Поздравяваме успеха на Конкурса „Ще бъда лъч в безкрайността“ – първи всебългарски онлайн конкурс-рецитал, посветен през 2020 г. на творчеството на Лъчезар Станчев, организиран от „Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК“ към Община Вършец – директор г-жа Цветелина Въглярска, с 41 участници и с 18 наградени от ...прочети всичко

02.10.2020 г.  Виж всички новини


Последни обяви


АНКЕТНА КАРТА - ПИРО ВЪРШЕЦ
Уважаеми граждани на община Вършец,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Вършец стартира разработването на План за интегрирано развитие на Община Вършец за периода 2021-2027г. (ПИРО). ПИРО е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Вашето активно участие в процеса на ...прочети всичко
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАПОМНЯ НА ФИРМИТЕ И НА ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.)
че до 27 НОЕМВРИ 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС.
На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва:

• Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не ...прочети всичко
ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И ВЪРШЕЦ“
На 23 октомври 2020 год. от 11 часа в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр.Берковица, пл. „Иордан Радичков” №4, „Заседателна зала“ ще се състои встъпителна пресконференция за стартиране изпълнението на проект № BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и ...прочети всичко
Заповеди по чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на община Вършец
Във връзка с процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделските земи по реда на ЗСПЗЗ и Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, са издадени заповеди по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ от Директора на ОД "Земеделие" - Монтана за землището на община Вършец.

Архивиран файл със заповедите можете да свалите ОТ
ПЛАНИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО
"Водоснабдяване и канализация" ООД - Монтана съобщава, че поради ремонт на ул.“Елена Теодосиева“ на захранващия водопровод за град Вършец, ще има нарушено водоподаване за града , до отстраняване на аварията.

Ръководството на "ВиК" ООД - Монтана поднася своите извинения за причинените неудобства в резултат на налагащите се ограничителни мерки и призовава към разбиране и съобразени с предстоящата ситуация действия до приключване на ремонта и възстановяване на ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 13 от извънредно заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 06.10.2020 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 29.10.2020 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
  Общински вестник "Вършец", брой 9 от м. септември 2020 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2020г.
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2020 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ