СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Последни новини


ОТМЕНЯТ СЕ ТАЗГОДИШНИТЕ ИЗДАНИЯ НА ХІIІ-ТИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ И МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ „ДИМИТЪР ПЕЕВ“ - ВЪРШЕЦ 2020 Г. И VІIІ-МИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЪСТРА ОГЪРЛИЦА" - ВЪРШЕЦ 2020 Г.
Общинска администрация – Вършец уведомява, че тазгодишните издания на ХІIІ-ти национален преглед на ученическите духови оркестри и мажоретни състави „ДИМИТЪР ПЕЕВ“ - Вършец 2020 г. и VІIІ-ми международен фолклорен фестивал "ПЪСТРА ОГЪРЛИЦА" - Вършец 2020 г. , затвърдили своята роля в културния живот на Вършец, ще бъдат отменен ...прочети всичко

08.04.2020 г.ЗАПОВЕД № 137/07.04.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, обявеното извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб и насоките и практическите указания на ЕК, Кметът на община Вършец издаде Заповед с която:

I. Отменя Заповед № 114/20.03.2020 г. и Заповед № 126/30.03.2020 г.

II. ...прочети всичко

07.04.2020 г.ЗАРАБОТИ ЗДРАВНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА БОРБА СРЕЩУ COVID19 - “VIRUSAFE”
Здравното приложение ViruSafe за борба срещу COVID-19 вече работи. То е разработено от българската технологична компания Scalefocus в подкрепа на борбата с пандемията COVID-19. ViruSafe дава възможност на всички в България да се включат и помогнат в този труден момент, като въвеждат ежедневно своите здравни показатели и симптоми....прочети всичко

07.04.2020 г.ПРЕПОРЪКА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА НОСЕНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната и нарастващите случаи на заболели, както и наличие на данни за безсимптомно протичане на заболяването, здравният министър препоръчва на всички лица, които се намират в закрити и открити обществени места, ...прочети всичко

02.04.2020 г.ЗАПОВЕД № 128/31.03.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Във връзка със Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, Кметът на община Вършец издаде Заповед № 128/31.03.2020 г. за изменение на своя Заповед № 126/30.03.2020 г. - отменя се точка II, която гласи "Всички лица, които се намират в закрити или на открити обществени места са ...прочети всичко

31.03.2020 г.ЗАПОВЕД № 126/30.03.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Заповед № 126/30.03.2020 г. на Кмета на община Вършец, изменяща и допълваща Заповед № 114/20.03.2020 г. и Заповед № 101/13.03.2020 г.

Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с ...прочети всичко

30.03.2020 г.СЕМЕЙСТВО ВЪЛКО И ВИОЛЕТА ВЪЛКОВИ ОТ ГРАД ВЪРШЕЦ ИЗПРАТИХА БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
Впечатлени от работата на Оперативния кризисен щаб при Община Вършец за борба с епидемията от коронавирус и осъществените практически действия от Екипа за помощ на нуждаещите се, нашите съграждани Вълко и Виолета Вълкови изпратиха благодарствено писмо до Кмета на общината.

По тяхно желание публикуваме писмото, чийто ...прочети всичко

30.03.2020 г.ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ТЕАТЪРА
Уважаеми театрални дейци,

Поздравявам ви по случай 27 март - Международният ден на театъра.

Този празник е символ на вечната жажда на човека да преоткрива света, да сътворява нови красоти, да даде полет на мисълта и словото чрез театралното изкуство!

Пожелавам ви здраве, щастие, ...прочети всичко

27.03.2020 г.  Виж всички новини


Последни обяви


ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ МОБИЛИЗИРА СЛУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА ПРЕЗ НОЩТА
В интерес на гражданите и икономиката компанията ще присъединява нови клиенти в малките часове на денонощието

В подкрепа на бизнеса и гражданите ЧЕЗ Разпределение България предприема мерки за изпълнението на заявки за нови присъединявания към електроразпределителната мрежа. Неизпълнението на подобни ангажименти може да доведе до икономически вреди, загуби на работни места, битови неудобства и др. Тъй като за реализацията на нови присъединявания се налагат ...прочети всичко
ДИРЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА" - МОНТАНА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 09.04.2020 г.
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование

1 Помощник – готвач
3 Продавач – консултант
2 Машинен оператор, производство на картонени изделия
1 Формовчик
1 Термист
1 Монтажник, дограма
10 Шивач, ...прочети всичко
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ МОНТАНА
В качеството си на Областен управител на област Монтана и във връзка с писмо от Регионалната здравна инспекция вх. № РД-33-17-48/27.03.2020 г. Ви уведомявам, че в съответствие със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-124/13.03.2020 г. на територията на областта следва да бъдат предприети действия за изпълнението на следните мерки за защита на здравето на гражданите:

1.Мерки по отношение на търговските обекти. Търговските обекти (в т. ч. хранителни ...прочети всичко
BG05M9OP001-2.101 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3"
Община Вършец приема заявления от желаещите потребители на социалната услуга по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-компонент 3“ за предоставяне на услугата по домовете на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, хора поставени под карантина ,лица с увреждания и хора в риск.

По проека общината ще наема и персонал за предоставяне на услугата за справяне с извънредната ситуация заради пандемията COVID-19.
Наетите служители ...прочети всичко
ВРЕМЕННО СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВАУЧЕРИ ПО ПРОЕКТ „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”
Във връзка с обявеното извънредно положение и решение от 31.03.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Ви уведомяваме, че Агенция по заетостта временно преустановява приема на заявления и предоставянето на ваучери за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности от заети лица по проект „Ваучери за заети лица”, считано от 01.04.2020 г.

Всички дейности, свързани с обучения с вече ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 6 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 27.02.2020 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 27.02.2020 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Общински вестник "Вършец", брой 3, март 2020 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2020г.
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2020 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ