Последни новини


ОБЩИНА ВЪРШЕЦ РАЗКРИВА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА ПРЕЗ 2021 г.
„Асистентска подкрепа” - специализирана социална услуга, която включва подкрепа и помощ от асистент за подпомагане ежедневието на потребителите, включени в услугата със следните дейности:
  • самообслужване
  • движение и придвижване,
  • промяна и поддържане на позицията на тялото
  • изпълнение ...прочети всичко

    11.01.2021 г.ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО ПОВОД БОГОЯВЛЕНИЕ
Уважаеми жители на община Вършец,

С радост Ви честитя днешния голям християнски празник – Богоявление. На този ден православната църква празнува кръщението във вода на Спасителя от св. Йоан Предтеча. На този ден Бог разкрива Трите Си Лица - Бог Отец, Бог Син - Иисус Христос и Дух Свети. Затова и този празник още се ...прочети всичко

06.01.2021 г.ВЪЗОБНОВЯВАТ СЕ ПОСЕЩЕНИЯТА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Кметът на община Вършец издаде Заповед според която:

1.От 04.01.2021 год. се възобновяват посещенията в детски градини и детски ясли на територията на Община Вършец, съгласно т.6 от Заповед № РД – 01 – 718/18.12.2020 год. за изменение и допълнение на Заповед № РД – 01- 677 от 25.11.2020 год. на Министъра на ...прочети всичко

30.12.2020 г.ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 29 декември 2020 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 11 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец одобри и прие списъка на инвестициите в активи публична ...прочети всичко

29.12.2020 г.ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ
Уважаеми жители на община Вършец,

В края сме на една година, изпълнена с предизвикателства, тревоги и изпитания.

Но и година, в която трябваше да дадем най-доброто от себе си в името на живота и на бъдещето. Година, в която имахме много поводи да осъзнаем, че единството, уважението към правилата и ...прочети всичко

24.12.2020 г.КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ
СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,

По традиция се обръщам към Вас в навечерието на настъпващите светли християнски празници.

Наближаващите празници ни напомнят, че е време да отпразнуваме семейството, приятелите си и многото прекрасни неща, които имаме в живота си. Да почетем вярата си и да си спомним за ...прочети всичко

24.12.2020 г.ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 15 декември 2020 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 12 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец прие на ново решение със съответните допълнение, които изисква ...прочети всичко

15.12.2020 г.ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ
На 9 декември 2020 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 11 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 7 точки.

Общински съвет - Вършец даде съгласие за разкриване на обществена трапезария, като местна ...прочети всичко

14.12.2020 г.  Виж всички новини


Последни обяви


ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ” РАЗШИРЯВА ОБХВАТА ОТ РАБОТОДАТЕЛИ, КОИТО МОГАТ ДА ЗАЯВЯТ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
Агенция по заетостта информира всички работодатели за приети промени в операция „Заетост за теб", реализирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Новите моменти се изразяват в следното:

- Променя се начинът за определянето на максималния брой на заявените работни места, за които може да кандидатства работодателят – спрямо списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката: ...прочети всичко
РАБОТОДАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ДО 15 ЯНУАРИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ТРЕТИЯ ДИЗАЙН НА МЯРКАТА 60/40
Работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1.01.2021 г. и отговарят на условията на ПМС № 151/03.07.2020 г. изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г. (третия дизайн на мярката 60/40), могат да подадат заявление и изискваните към него документи до 17.00 ч на 15.01.2021 г. Това е регламентирано в публикуваното в петък Постановление № 416 за удължаване прилагането на мярката 60/40 до края на м. март 2021 г.

Работодателите, които не са спазили ...прочети всичко
Приети промени в проект „Запази ме”: Работодателите ще могат да подават документи за новия дизайн на мярката
Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме”, че в бр. 2 на Държавен вестник от днес, 08.01.2021 г., е обнародвано Постановление № 418 на Министерски съвет от 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на ПМС № 325/26.11.2020 г.

В новото Постановление са регламентирани следните промени в проект „Запази ме”:
- При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, ...прочети всичко
УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО ПРОЕКТ „ЗАПАЗИ МЕ”
Във връзка с удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България и издаване на актуализирана Заповед № РД-06-45/22.12.2020 г. на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяване на дейност, Агенцията по заетостта информира всички работодатели и техните работници/служители, че приемът на заявления по ...прочети всичко
ДО 31 ЯНУАРИ 2021 Г. ПЧЕЛАРИТЕ И СТОПАНИТЕ, ОБРАБОТВАЩИ ПЛОЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ, ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В ОПОВЕСТИТЕЛНАТА СИСТЕМА ЗА ПРЪСКАНИЯ НА БАБХ
До 31 януари 2021 г. всички пчелари и стопани, обработващи площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД). Това предвижда Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, публикувана в ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 19 от извънредно заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 29.12.2020 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет - Вършец на 21.01.2021 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
  Общински вестник "Вършец", брой 12, месец декември 2020 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2020г.
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2020 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ