Последни новини


ПОЗДРАВ НА ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД 113 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ
Уважаеми граждани и гости на община Вършец,

Поздравявам Ви с Деня на независимостта на България – 22 септември!

Обявяването на Независимостта през 1908 г. слага същинското начало на модерната ни държавност и увенчава с успех усилията на поколения родолюбци. България отново става царство и заема заслуженото ...прочети всичко

22.09.2021 г.ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Скъпи учители, мили ученици, уважаеми родители,

Отново е 15-ти септември. Отново школският звънец ще удари звънливо и ще ви покани в класните стаи, където с общи усилия да градите бъдещето и да отстоявате силата на знанието.

Ще бъде поредната тежка и изпълнена с изпитания учебна година, белязана от световната ...прочети всичко

15.09.2021 г.ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2020 Г.
На 13 септември 2021 г. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни гардън” – гр. Вършец се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за 2020 г., съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Обсъждането бе инициирано и ръководено от председателя на Общински съвет инж. Анатоли Димитров....прочети всичко

14.09.2021 г.ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 13 септември 2021 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 11 точки.

Общински съвет - Вършец прие отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за периода 01.01.2020 ...прочети всичко

14.09.2021 г.ОБЩИНСКИ КУКЛЕН ТЕАТЪР - МОНТАНА ГОСТУВА ВЪВ ВЪРШЕЦ
Общински куклен театър - Монтана гостува във Вършец с представлението "Една приказно блатна история", включено в програмата на Празника на курорта, минералната вода и Балкана - Вършец 2021 г. Актьорите представиха "Една приказно блатна история", на открита сцена пред НЧ „Христо Ботев-1900“.

Представлението "Една ...прочети всичко

12.08.2021 г.ВИРТУОЗНАТА АКОРДЕОНИСТКА ВЕРОНИКА ТОДОРОВА С КОНЦЕРТ ВЪВ ВЪРШЕЦ
По случай празника на курорта, минералната вода и балкана Вършец 2021 г. Вероника Тодорова изнесе концерт на летният амфитеатър в парка на града.

Родена е в Плевен но като дете живее в село Дебнево, Троянско. Учи акордеон от 6-годишна, първо при Димитър Цветков в Ловеч, а след това при Мариета Жекова в Троян. Три пъти ...прочети всичко

12.08.2021 г.СЪСТЕЗАНИЕ С ВЕЛОСИПЕДИ ЗА ДЕЦА
В дните на Празника на курорта, минералната вода и Балкана - Вършец 2021 г., Общината зарадва най-малките жители и гости на Вършец с организиране на състезание за деца по майсторско управление на велосипеди.

Атрактивната надпревара се проведе в „Слънчевата градина“ на курортния град, като на стартовата линия се ...прочети всичко

12.08.2021 г.КУЛИНАРИ ПРЕМЕРИХА УМЕНИЯ В ПРИГОТВЯНЕТО НА БАНИЦИ
За първи път в рамките на традиционния Празник на курорта, минералната вода и Балкана Община Вършец организира кулинарен фестивал под надслов „Бабините гозби“.

Кулинарната надпревара се проведе на 8 август в Боровия парк на Вършец, при „Горски кът“. Тази година тематичното състезание бе посветено на националното, ...прочети всичко

11.08.2021 г.  Виж всички новини


Последни обяви


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ЗА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ БРЕМЕННИ
Всяка здравно неосигурена бременна има право на медицински услуги, включени в клиничната пътека „Раждане“, както и един профилактичен преглед по време на бременността и определен обем изследвания. Тези права са регламентирани в Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (Наредба № 26). Финансирането се осигурява от ...прочети всичко
ОБЯВА
На основание чл.14, ал.2, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл. 42, ал.1 и ал.3 от НРПУРОС на община Вършец и чл. 25, ал.1 и чл.28, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на община Вършец и в изпълнение на Решение № 259 от Протокол № 28/29.07.2021 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 286/25.08.2021 г., на Кмета на община Вършец.

ОБЯВЯВА

На 28.09.2021 г. от 10.00 часа публичен търг с тайно ...прочети всичко
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
съгласно изискванията на чл.20, ал.1, т.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложител на Общия устройствен план и на Екологичната оценка към него е:
Име: Община Вършец, Област Монтана
Пълен пощенски адрес: гр.Вършец, 3540, бул. „България” 10
Телефон:; е-mail: admin_varshetz@mail.bg
Лице за контакти: арх.Пламен Стоянов – Гл. архитект на Община ...прочети всичко
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2020 Г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, инж. Анатоли Димитров - председател на Общински съвет - Вършец, организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Вършец за 2020 г. и отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масова информация, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за ...прочети всичко
ОБРАБОТКА СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ
На 19.08.2021 г. (при подходящи метеорологични условия) от 22:00 ч. до приключване на обработката, фирма "Д.Д.Д. - 1" ООД ще проведе дезинсекция срещу бълхи и дезакаризация срещу кърлежи на тревни площи, улична мрежа, паркови алеи, детски площадки и други площи в гр. Вършец и кв. Заножене.

Обработката ще се извърши с подвижен генератор за мащабна ларвицидна и имагоцидна обработка, тип Spray Team Elite 21S-300PD + ес, с възможност за аерозолни обработки, ULV ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
   Протокол № 29 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 13.09.2021 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 13.09.2021 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
  Общински вестник \"Вършец\", брой 8 от м. август 2021 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2021 година
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2021 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ