СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Последни новини


ПРЕПОРЪКА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА НОСЕНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната и нарастващите случаи на заболели, както и наличие на данни за безсимптомно протичане на заболяването, здравният министър препоръчва на всички лица, които се намират в закрити и открити обществени места, ...прочети всичко

02.04.2020 г.ЗАПОВЕД № 128/31.03.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Във връзка със Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, Кметът на община Вършец издаде Заповед № 128/31.03.2020 г. за изменение на своя Заповед № 126/30.03.2020 г. - отменя се точка II, която гласи "Всички лица, които се намират в закрити или на открити обществени места са ...прочети всичко

31.03.2020 г.ЗАПОВЕД № 126/30.03.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Заповед № 126/30.03.2020 г. на Кмета на община Вършец, изменяща и допълваща Заповед № 114/20.03.2020 г. и Заповед № 101/13.03.2020 г.

Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с ...прочети всичко

30.03.2020 г.СЕМЕЙСТВО ВЪЛКО И ВИОЛЕТА ВЪЛКОВИ ОТ ГРАД ВЪРШЕЦ ИЗПРАТИХА БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
Впечатлени от работата на Оперативния кризисен щаб при Община Вършец за борба с епидемията от коронавирус и осъществените практически действия от Екипа за помощ на нуждаещите се, нашите съграждани Вълко и Виолета Вълкови изпратиха благодарствено писмо до Кмета на общината.

По тяхно желание публикуваме писмото, чийто ...прочети всичко

30.03.2020 г.ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ТЕАТЪРА
Уважаеми театрални дейци,

Поздравявам ви по случай 27 март - Международният ден на театъра.

Този празник е символ на вечната жажда на човека да преоткрива света, да сътворява нови красоти, да даде полет на мисълта и словото чрез театралното изкуство!

Пожелавам ви здраве, щастие, ...прочети всичко

27.03.2020 г.ЗАПОВЕД № РД-01-154 ОТ 26.03.2020 НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., ...прочети всичко

26.03.2020 г.ЗАПОВЕД № РД-01-153 ОТ 25.03.2020 НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
На основание чл. 63, ал. 1, и 7 от Закона за здравето и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, ...прочети всичко

26.03.2020 г.ЗАПОВЕД № 122/26.03.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
З А П О В Е Д № 122/26.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването с която изменя Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17....прочети всичко

26.03.2020 г.  Виж всички новини


Последни обяви


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ МОНТАНА
В качеството си на Областен управител на област Монтана и във връзка с писмо от Регионалната здравна инспекция вх. № РД-33-17-48/27.03.2020 г. Ви уведомявам, че в съответствие със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-124/13.03.2020 г. на територията на областта следва да бъдат предприети действия за изпълнението на следните мерки за защита на здравето на гражданите:

1.Мерки по отношение на търговските обекти. Търговските обекти (в т. ч. хранителни ...прочети всичко
BG05M9OP001-2.101 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3"
Община Вършец приема заявления от желаещите потребители на социалната услуга по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-компонент 3“ за предоставяне на услугата по домовете на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, хора поставени под карантина ,лица с увреждания и хора в риск.

По проека общината ще наема и персонал за предоставяне на услугата за справяне с извънредната ситуация заради пандемията COVID-19.
Наетите служители ...прочети всичко
ВРЕМЕННО СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВАУЧЕРИ ПО ПРОЕКТ „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”
Във връзка с обявеното извънредно положение и решение от 31.03.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Ви уведомяваме, че Агенция по заетостта временно преустановява приема на заявления и предоставянето на ваучери за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности от заети лица по проект „Ваучери за заети лица”, считано от 01.04.2020 г.

Всички дейности, свързани с обучения с вече ...прочети всичко
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ПРИЗОВАВА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
С цел да не се допускат струпвания на множество хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, Агенцията по заетостта обръща внимание отново на възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване). Чрез нея клиентите ни могат да продължат да използват и електронната услуга за регистрация на търсещите работа лица, която е базирана на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ...прочети всичко
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ
От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1, ал.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

В рубрики „Изплащане на компенсации за запазване на ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 6 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 27.02.2020 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 27.02.2020 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Общински вестник "Вършец", брой 3, март 2020 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2020г.
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2020 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ