Последни новини


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ ГЕРГЬОВДЕН
Уважаеми съграждани и гости,

Отново е празник, един от най-хубавите и жизнеутвърждаващите - Гергьовден.

Ден, символ на силата на живота, на труда и смелостта. Не случайно именно този ден почитаме като ден на храбростта, празник на Българската армия, земеделците и скотовъдите.

Този ден е повод ...прочети всичко

06.05.2021 г.ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО ПОВОД ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ
Уважаеми жители на община Вършец,

В навечерието сме на най-светлия християнски празник - Възкресение Христово. Празник, символ на силата и тържеството на живота, на духа и вярата. Великден е денят, който ни напомня, че доброто винаги ще бъде по-силно от злото, че светлината винаги ще надвие тъмнината. Това изпълва ...прочети всичко

02.05.2021 г.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 2 /ДВАМА/ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА КВОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА
Общински съвет – Вършец на основание чл. 68, ал. 1 във връзка с чл. 68е от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и писмо вх. № 117/ 07.04.2021 г. на Председателя на Окръжен съд – Монтана, и свое Решение № 222 от Протокол № 24 от 28.04.2021 г., обявява откриването на процедура за определяне на 2 /двама/ съдебни заседатели от Община ...прочети всичко

29.04.2021 г.ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ
На 28 април 2021 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 11 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 11 точки.

Общински съвет - Вършец одобри представения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2020 ...прочети всичко

28.04.2021 г.ЕЛЕКТРО ВЕЛОСИПЕДИ- НОВА АТРАКЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР- ВЪРШЕЦ
Туристически център – Вършец Ви уведомява, че от 1.05.2021г. гостите на града над 18г. могат да ползват електро велосипеди.
Такса за ползване на електро велосипед – 2 лв. на час, като се ползва не повече от 3 астрономически часа.

27.04.2021 г.РАБОТНО ВРЕМЕ - ВЪЖЕН ПАРК
Уважаеми съграждани и гости на курортен град Вършец, уведомяваме Ви, че на 28.04.2021 г. атракциона въжен парк започва да работи със следното работно време:

от 10:00 ч. до 13:00 ч.
от 14:00 ч. до 19:00 ч.

Почивни дни: понеделник и вторник

Изисквания към ползвателите на парка

- ...прочети всичко

27.04.2021 г.ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ
На 31 март 2021 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 10 точки.

Общински съвет - Вършец взеха решение за кандидатстване на община Вършец с проектно предложение по ...прочети всичко

31.03.2021 г.ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 10 март 2021 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец взе решение на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното ...прочети всичко

15.03.2021 г.  Виж всички новини


Последни обяви


ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО НА ЗАЯВКИ ЗА НАЕМАНЕ НА МЛАДИ ВИСШИСТИ В ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ
От 22 април 2021 г. Агенцията по заетостта започва прием на заявки от областни и общински администрации и столични районни кметства за разкриване на нови общо 370 работни позиции за младежи с висше образование. Работните места се финансират по Програма „Старт на кариерата” в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2021 г., като се предоставят средства за трудови възнаграждения в размер на 800 лв. и дължимите върху тях допълнителни възнаграждения и осигурителни ...прочети всичко
ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПЕРИОДА 19.04-23.04.2021 Г.
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат ...прочети всичко
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
О Б Я В А

Със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи – 23.04.2021 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за ...прочети всичко
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
О Б Я В А

Със заповед № ОХ-1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Военноморските сили и Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документи – 29.10.2021 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете ...прочети всичко
ДО 15 АПРИЛ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО МЯРКАТА 60/40 ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – МАРТ 2021 Г.
Агенцията по заетостта напомня на работодателите, които отговарят на условията на ПМС 151/2020 г. (изм. с ПМС 416/2020), че ако желаят да получат средства за периода януари – март 2021 г., могат да подадат заявление и изискваните към него документи до 17.00 ч. на 15 април 2021 г.

Посоченият срок за прием на документи за кандидатстване е регламентиран в ПМС 93/18.03.2021 г., с което се удължава и периодът за предоставяне на финансова подкрепа по мярката до 31 май ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 24 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 28.04.2021 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 28.04.2021 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
  Общински вестник "Вършец", брой 3, месец март 2021 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2021 година
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2021 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ