Последни новини


ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 06 декември 2022 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 12 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – ...прочети всичко

06.12.2022 г.ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведоха на 30 ноември 2022 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 10 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец прие актуализация на разчета за капиталови разходи на община ...прочети всичко

06.12.2022 г.II „а“ клас от НУ „Васил Левски“ е големият победител в кампанията на „ЕКОПАК“ и община Вършец „ЕКОШАМПИОНИ“
Повече от успешно приключи кампанията, огранизирана от „ЕКОПАК“ в тясно партньорство с Община Вършец – „ЕКОШАМПИОНИ“. Благодарим най-сърдечно на СУ „Иван Вазов“ и НУ „Васил Левски“, техните директори, координаторите на инициативата, учителите и разбира се децата и семействата, които се включиха в първото издание на кампанията за ...прочети всичко

23.11.2022 г.ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 17 ноември 2022 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 11 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец даде съгласие за кандидатстване на община Вършец с ...прочети всичко

17.11.2022 г.ФОНДАЦИЯ "АРТЕ ВИВА" ЗАРАДВА ДЕЦАТА НА ВЪРШЕЦ С ПОСТАНОВКАТА "ХИТРАТА ЛИСАНКА"
На 28.10.2022 фондация Арте Вива представи в салона на читалище "Христо Ботев - 1900" спектакъла "Хитрата Лисанка" в рамките на своя проект "Спектакли за всяко българско дете"- 2, финансиран от Министерство на културата.

Благородната му цел е на всяко дете да бъде осигурен безплатен достъп до най-добрите образци на ...прочети всичко

09.11.2022 г.ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 28 октомври 2022 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 4 точки.

Общински съвет – Вършец взе решение Община Вършец да реализира предоставянето на топъл обяд по ...прочети всичко

01.11.2022 г.ПОЗДРАВ НА ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Уважаеми учители, дейци на културата и изкуствата,

Скъпи ученици,

С особено вълнение се обръщам днес към вас, защото Денят на народните будители е един от най-светлите и важни празници в календара ни. През вековете народните будители са ни оформили и съхранили като народ. Те са поддържали живи духа ни, езика ...прочети всичко

01.11.2022 г.2 УЧИЛИЩА И БЛИЗО 300 УЧЕНИЦИ ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА ПРИЗА „ЕКОШАМПИОНИ“ ВЪВ ВЪРШЕЦ
2 УЧИЛИЩА И БЛИЗО 300 УЧЕНИЦИ ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА ПРИЗА „ЕКОШАМПИОНИ“ ВЪВ ВЪРШЕЦ
Победител ще бъде училището, в което се преподадат най-много еко уроци и се съберат най-много пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета

Близо 300 ученици от НУ „Васил Левски“ и СУ „Иван Вазов“ от гр. Вършец ще вземат участие във ...прочети всичко

12.10.2022 г.  Виж всички новини


Последни обяви


ПОКАНА ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Дирекция „Бюро по труда“ гр. Берковица има удоволствието да Ви покани на информационна среща, която ще се проведе на 10.11.2022 г. от 10.30 ч. в Читалище „Христо Ботев 1900“ гр. Вършец.

По време на срещата ще бъде предоставена информация за промените по проект „Нова възможност за младежка заетост“.
ПОКАНА
Уважаеми, жители и гости на община Вършец на 04.11.2022 год. от 10:00 часа, ще бъде открита обновената алея с "Чинарите" в град Вършец .

Място: входа на "Новия парк"

Заповядайте!
ОБЯВА
На 05.11.2022 г. /събота/ - Задушница, Община Вършец осигурява безплатен превоз на гражданите на гр. Вършец до Гробищния парк.

Място и час на тръгване: Зеленчуков пазар – 09.30 ч., 10.30 ч. и 11.30 ч.

Място и час на връщане: Гробищен парк - 10.00 ч., 11.00 ч. и 12.00 ч.

От Общинска администрация
ВЛИЗАТ В СИЛА ПРОМЕНИ ПО ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
Влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”, изпълняван от Агенция по заетостта, които ще увеличат възможностите за участие на пазара на труда на бизнеса и младите хора до 29 години.

В проекта, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, е добавена нова дейност - „Осигуряване на заетост на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за ...прочети всичко
Регистрация на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности
Във връзка с писмо вх. № 3300-1815/26.10.2022 г. от Директора на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен, община Вършец информира населението, че до 28 ноември 2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin@varshets.bg
  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол №48 от извънредно заседание на Общински съвет-Вършец, проведено на 06.12.2022г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет - Вършец на 06.12.2022 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
  Общински вестник "Вършец", брой 11 от м. ноември 2022 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2022 година
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАРШРУТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ГРАДСКИТЕ ЛИНИИ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2022 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ