Последни новини


ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 26 май 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 19 точки.

Общински съвет - Вършец даде съгласие за продажба на един недвижим имот с учредено право на строеж ...прочети всичко

29.05.2023 г.ПРИКЛЮЧИХА ПЪРВИТЕ ШЕСТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИГ БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ“
В периода 11-23 май 2023 г. в с. Борован, с. Малорад, община Борован, гр. Вършец. с. Долно Озирово, община Вършец, с. Горно Пещене, община Враца и с. Челопек, община Враца се проведоха първите информационни срещи по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец“. В тях се включиха 138 души, ...прочети всичко

29.05.2023 г.КУРБАН В СЕЛО ДРАГАНИЦА
Вече четвърт век без прекъсване, жителите на село Драганица организират и провеждат традиционния курбан за здраве и плодородие по случай Спасовден.

Гости на събитието бяха кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров, зам.-кметовете на общината Петър Стефанов и Георги Янкулов и секретаря инж. Даниела Тодорова.

...прочети всичко

25.05.2023 г.ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ – ХРАМОВ ПРАЗНИК НА КВАРТАЛ ЗАНОЖЕНЕ
На 25 май храмът „Свето Възнесение” в кв. Заножене на град Вършец отбеляза патроннния си празник. Гости на събитието бяха кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров, зам.-кметовете на общината Петър Стефанов и Георги Янкулов и секретаря инж. Даниела Тодорова.

Енорийските свещеници отец Любомир и отец Краси отслужиха ...прочети всичко

25.05.2023 г.ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
Уважаеми учители, читалищни и културни дейци,

Скъпи ученици,

Ако има празник, който категорично обединява българите в пределите на родината ни и извън нея, то това е днешната светла дата - Денят на българската писменост, просвета и култура.

Ако има личности, които ни карат да осъзнаваме величието на ...прочети всичко

24.05.2023 г.ШАНС ЗА НОВ ЖИВОТ НА ЕДНО БЕЗДОМНО КУЧЕ ОТ ВЪРШЕЦ
В социалните мрежи се появиха публикации с неверни твърдения за нехуманно отношение към бездомно куче. Истината обаче е друга - в изпълнение на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, община Вършец, съвместно с ветеринарен лекар, с които има подписан договор извършва само дейности по залавяне, ...прочети всичко

24.05.2023 г.В СЕЛО ДОЛНО ОЗИРОВО ОСВЕТИХА КУРБАН В ЧЕСТ НА СВ.СВ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА
На 21 май , в деня, в който християнската църквата почита паметта на император Константин и неговата майка Елена, канонизирани за светци, кметството в с. Долно Озирово организира освещаване на курбан.

Датата не е избрана случайно – на този ден преди много години се е правел курбан в чест на светците Константин и Елена. ...прочети всичко

21.05.2023 г.Г-Н ИВАН ЛАЗАРОВ БЕ ГОСТ В ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЧИНАРИТЕ“
Днес, 19.05.2023 г., кмета на Община Вършец - инж. Иван Лазаров, секретаря на общината инж. Даниела Тодорова и кмета на село Спанчевци Емил Иванов бяха гости на тържеството в Пенсионерски клуб „Чинарите“ по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Децата от първа група ...прочети всичко

19.05.2023 г.  Виж всички новини


Последни обяви


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

Общините Борован, Враца и Вършец са в процес на създаване на местна инициативна група, която ще обхваща територията на община Борован, община Вършец и 22 населени места от община Враца (с. Баница, с. Бели извор, с. Веслец, с. Вировско, с. Власатица, с. Върбица, с. Голямо Пещене, с. Горно Пещене, с. Девене, с. Згориград, с. Костелево, с. Лиляче, с. Лютаджик, с. Мало Пещене, с. Мраморен, с. Нефела, с. Оходен, с. Паволче, с. Тишевица, с. Три ...прочети всичко
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 62А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ ИЗХ. № РР-04-11(3) ОТ 23.05.2023Г.
ВСЕБЪЛГАРСКИ VI КОНКУРС „НАГРАДА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ ЗА СОНЕТ – ПЕСЕН, ВЪРШЕЦ 2023“ ОТ ОБЩИНА КУРОРТ ВЪРШЕЦ
За участие и съгласие за публикуване чрез псевдоним или лично, изпратете до 16-ти юли 2023 към е-поща VarshetzNagradaLachezarSonet@gmail.com файл (.doc) съдържащ един непубликуван сонет в 14 стиха. Журито оценява анонимно. Сайт: „Бивалица“.

Жури на Конкурса: Атанас Капралов - председател, Магдалена Маркова – основател на ЛК „Касталия“ и проф. Румяна Л. Станчева.

Награди: Първа награда – 300 лв., Втора награда 100 лв., две Отличия и Публикация в сборник ...прочети всичко
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДНА ГАЗОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ И ГАЗОВО СТОПАНСТВО В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68179.28.141 ПО КККР НА С. СПАНЧЕВЦИ, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА ПАША НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin@varshets.bg
  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол №54 от заседание на Общински съвет-Вършец, проведено на 26.05.2023 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 26.05.2023 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
  Общински вестник "Вършец", брой 4 от м. април 2023 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2023 година
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАРШРУТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ГРАДСКИТЕ ЛИНИИ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2023 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ