Последни новини


ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 21 януари 2022 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 12 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец взе решение относно разглеждане на Заповед № АК-04-2/07.01.2022 г....прочети всичко

21.01.2022 г.ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ, ПО ПОВОД БАБИНДЕН
Днес е един от най-светлите празници, защото отдаваме почит на хората, които се грижат за най-голямото чудо – раждането на дете.

Ден, носещ радост, надежда, топлина и обич.

Изказвам своята дълбока признателност към всички лекари, акушери и медицински сестри, на работещите в детските ясли. Вие сте тези, които ...прочети всичко

21.01.2022 г.ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ ЗА 2022 Г.
Община Вършец стартира кампанията за плащане на данък върху превозни средства, данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци, размерът на данъците и таксите през 2022 година остава непроменен.

За лицата, заплатили цялата дължима сума до 30 април има 5% отстъпка.

При желание за заплащане ...прочети всичко

19.01.2022 г.ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ВЪВ ВЪРШЕЦ С ДВА НОВИ АВТОМОБИЛА
Два броя фабрично нови товарни автомобила Марка „RENAULT”, модел „EXPRESS ” бяха закупени от Община Вършец за нуждите на „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“. Те ще се използват за доставка на топла храна до 260 потребители на услугите на територията на общината.

Услугата за осигуряване на топла храна е ...прочети всичко

13.01.2022 г.КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ
СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,

Коледа е. Вълшебна, свята и специална. Време на семеен уют и тържественост, на топлота и обич. Празник, който сплотява семействата, чакан и от млади и от стари. Време, когато отваряме сърцата си за добротата, почитаме традициите и ставаме смирени, а щастието влиза във всеки дом. Тези ...прочети всичко

31.12.2021 г.ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 29 декември 2021 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 9 точки.

Общински съвет - Вършец прие план-сметка, включваща необходимите разходи за дейностите по третиране ...прочети всичко

31.12.2021 г.ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ
Уважаеми жители на община Вършец,

В навечерието сме на едни от най-радостните и вълнуващи празници – Бъдни вечер и Рождество Христово, когато се обръщаме назад към изминалите дни, но и отправяме своите мисли и пожелания за успешна и добра нова година.

2021 година ни изправи пред много предизвикателства в ...прочети всичко

25.12.2021 г.ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА СЕЛО ДОЛНО ОЗИРОВО ПО СЛУЧАЙ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ
Уважаеми жители на най – китното село в община Вършец, с. Долно Озирово!

Пред нас са най – светлите коледни и новогодишни празници! Молитвите, които изричаме днес са за здраве и спасение, за смирение и Божие благоволение. Нека бъдем добронамерени, състрадателни, отговорни и да изпълним сърцата си с любов, доверие и ...прочети всичко

25.12.2021 г.  Виж всички новини


Последни обяви


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на 20бг. конфискувана озвучителна техника собственост на община Вършец на 18.02.2022г,
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 28, ал.1, т.1 и чл.33 от НРПУРОС на община Вършец и чл.25, ал.1 и чл. 28, ал.1 и ал. 2 от НУРПТК на община Вършец и в изпълнение на Решение № 310 от Протокол № 32 от 29.12.2021 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 17/13.01.2022 г., на Кмета на община Вършец.

О Б Я В Я В АНа 18.02.2022 г. от 10.00 часа публичен търг с тайно наддаване за продажба на 20 бр., конфискувана ...прочети всичко
СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪРШЕЦ
Уважаеми госпожи и господа,

Информираме Ви че, считано от 16.12.2021 г. новият имейл на община Вършец е следният: admin@varshets.bg.

Считано от 01.01.2022 г. старият имейл на общината няма да бъде активен.
ЗАПОВЕД № 442/13.12.2021г. относно влошената епизоотична обстановка в Европа по отношение на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI H5)
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с писмени указания от Областния управител на област Монтана с изх. ОКД-63-10-(1)/09.12.2021 г. относно влошената епизоотична обстановка в Европа по отношение на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI H5) и двете потвърдени огнища в област Пловдив, както и с цел недопускане на заболяването на територията на област Монтана, в частност община Вършец, и необходимостта да бъдат предприети превантивни мерки.
...прочети всичко
Заповед №435/09.12.021 във връзка с организиране и провеждане на Коледен новогодишен базар
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с организиране и провеждане на Коледен новогодишен базар в гр.Вършец в периода от 10.12.2021г. до 10.01.2022г. и в изпълнение на Предписание изх.№ ЗП-01-168/06.12.2021г. на Тихомир Емилов Макариев-Директор дирекция \"Обществено здраве\" в Регионална здравна инспекция - Монтана    Виж
ПРОМЕНИ В ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”
Агенция по заетостта информира всички работодатели, че са приети изменения във финансирания от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „Заетост за теб” и срокът му се удължава до 30.06.2023 г. Също така се променят условията за допустимост:

- Oтпада националната квота от 50 млн. лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin@varshets.bg
  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 33 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 21.01.2022г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет - Вършец на 21.01.2022 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
  Общински вестник \"Вършец\", брой 12, м. декември 2021 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2021 година
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2022 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ