Последни новини


УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ОПРГТ – МОНТАНА И ДОКЛАД НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПРГТ
В съответствие с изискването на чл. 58, ал.2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии и чл. 21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА прилагат следното:

...прочети всичко

03.07.2020 г.ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 30 юни 2020 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 9 точки.

Общински съвет - Вършец даде съгласието си 15 000 лв. от предоставеният до 20 януари 2020 г. трансфер за ...прочети всичко

03.07.2020 г.РАБОТНО ВРЕМЕ - ВЪЖЕН ПАРК
Уважаеми съграждани и гости на курортен град Вършец, уведомяваме Ви, че на 03.07.2020 г. атракциона въжен парк започва да работи със следното работно време:

от 10:00 ч. до 13:00 ч.

от 14:00 ч. до 19:00 ч.

Почивни дни: понеделник и вторник

29.06.2020 г.ХОТЕЛИЕРИТЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ В ОЧАКВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН 2020
На 24.06.2020г. в заседателната зала на Общинска администрация Вършец се проведе традиционната работна среща на членовете на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община Вършец.

Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Консултативния съвет по туризъм– кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров....прочети всичко

24.06.2020 г.ОБЩИНСКИЯТ БАСЕЙН В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ ОТВАРЯ ВРАТИ
Община Вършец уведомява жителите и гостите на общината, че общинският открит басейн в с. Спанчевци – м. „Минкови бани“, отваря врати на 27.06.2020 г.

Работното време на басейна е всеки ден от 09.30 ч. до 19.00 ч.

Цени:

- за деца до 8 г. – 3.00 лв.
- за възрастни и деца над 8 години – 5.00 лв....прочети всичко

23.06.2020 г.ЗАМЕСТНИК-КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ НАГРАДИ АБИТУРИЕНТИ-ОТЛИЧНИЦИ ОТ ВИПУСК 2020
На 22.06.2020 г. удари последният училищен звънец за випуск 2020 на абитуриентите от СУ “Иван Вазов” във Вършец. Празникът започна с посрещане на училищното знаме и много настроение сред ученици, родители и гости. В двора на училището прозвуча химнът на Република България и тържествено бе издигнат националният трибагреник....прочети всичко

22.06.2020 г.ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА WORDPRESS САЙТОВЕ
Фондация "Възраждане на българските села" организира безплатен курс по създаване и поддръжка на Интернет сайт.

Участници – курсът е насочен към младежи на възраст 15-28 години, библиотекари и читалищни дейци, учители, собственици на малки бизнеси, стартиращи бизнеси.

Цели:

Основна цел: С помощта на ...прочети всичко

19.06.2020 г.29 ЮНИ – ДЕНЯТ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
МЕРКИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ И КУЛТУРА ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ВЪВ ВРЪЗКА С 29 ЮНИ – ДЕНЯТ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Във връзка с 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) подготви тематични ...прочети всичко

18.06.2020 г.  Виж всички новини


Последни обяви


ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПЕРИОДА 06.07-10.07.2020 Г.
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени ...прочети всичко
ДИРЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА" - МОНТАНА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.07.2020 г.
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование
1 Ветеринар
1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование
1 Помощник – готвач
2 Продавач – консултант
2 Машинен оператор, производство на картонени изделия
1 ...прочети всичко
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ
Стартира изпълнението на проект „Заетост за теб”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Предвижда се проектът да осигури заетост на 70 000 безработни лица, в т. ч. такива, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавирусa COVID-19.
Проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на ...прочети всичко
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
Във връзка с предстоящата усилена сезонна дейност по обработка и прибиране на реколтата от плодове и зеленчуци Ви информираме, че Дирекция „Инспекция по труда" със седалище Монтана и през настоящата 2020г. ще извършва интензивни проверки за законосъобразно уреждане на трудовите правоотношения с работещите по горе цитираните дейности лица и спазване на всички изисквания на трудовото законодателство.

Напомняме, че с цел улесняване на дейността Ви и осигуряване на ...прочети всичко
ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПЕРИОДА 08.06-12.06.2020 Г.
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 9 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 30.06.2020 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 30.06.2020 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Общински вестник "Вършец", брой 6 от м. юни 2020 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2020г.
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2020 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ