Последни новини


ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНЪР ВЪРШЕЦ ПОЛУЧИ ПРИЗ “ УСТОЙЧИВОСТ В РАБОТАТА ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА“ ОТ ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ
Медийна компания К и П Адвъртайзинг, издател на Дестинация България, организира събитие на 24 септември 2020 г. в Централния военен клуб, София, зала Тържествена, на което бяха отличени с грамоти общини, мениджъри, хотели, инвеститори, обекти и услуги с добри практики в областта на туризма.

Туристически информационен ...прочети всичко

25.09.2020 г.ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПОДПИСА АНЕКСА ЗА ДОГОВОР BG05M9OP001-2.103
Община Вършец подписа анекса за договор BG05M9OP001-2.103 – Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4 за период от шест месеца.

Наетите служители ще продължават да доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, които са закупени със средства ...прочети всичко

24.09.2020 г.ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО СЛУЧАЙ 22-РИ СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА
Уважаеми жители на община Вършец!

На 22 септември 1908 г. България обявява своята Независимост от Османската империя и става пълноправна с другите европейски държави. Тази величава дата остава в историята ни като връх на българската дипломация, на свободния български дух, на държавността. Увенчава усилията и жертвите ...прочети всичко

22.09.2020 г.ПЛАНИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО
"Водоснабдяване и канализация" ООД - Монтана съобщава, че поради ремонт на ул.“Тодорини кукли“ на захранващия водопровод за град Вършец, ще има нарушено водоподаване за града на 16.09.2020 г. (сряда) и 17.09.2020 г.(четвъртък) , до отстраняване на аварията.

Ръководството на "ВиК" ООД - Монтана поднася своите извинения ...прочети всичко

16.09.2020 г.СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ
На 14.09.2020 г. в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец, при спадването на всички мерки за безопасност, се проведе редовна сесия на Общинския съвет на града.

Присъстваха всички 13 общински съветници, които разгледаха 10 докладни.

По точка първа бе гласувано единодушно предложението на г-жа Ани ...прочети всичко

15.09.2020 г.ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД 15 СЕПТЕМВРИ
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Днес е 15 септември. Най-вълнуващият празник за българското училище. Първият учебен ден е много специален празник за всеки от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието. Празник, който съчетава приемствеността ...прочети всичко

15.09.2020 г.ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2019 Г.
На 14 септември 2020 г. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни гардън” – гр. Вършец се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за 2019 г., съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Обсъждането бе инициирано и ръководено от председателя на Общински съвет инж. Анатоли ...прочети всичко

14.09.2020 г.ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО СЛУЧАЙ 6-ТИ СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Уважаеми жители на община Вършец,

В историята на всеки народ има светли дати – символи на мъдрост, воля и решителност. Мигове, които дават историческа перспектива на държавата ни. Мигове, в които се сбъдват стремленията на народа ни. За България такъв миг бе 6 септември 1885 година - Денят на Съединението на Княжество ...прочети всичко

06.09.2020 г.  Виж всички новини


Последни обяви


О Б Я В А
Дирекция ”Бюро по труда” Берковица организира Обща трудова борса по Проект BG05M90P001–1.017-001 “Готови за работа” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, на 24.09.2020 г., от 10.30 часа в Читалище «Христо Ботев 1900» - гр. Вършец.

Приканват се всички заинтересовани работодатели и търсещи работа лица за участие в трудовата борса.

За справки : тел. 09527 4038 – Дирекция „Бюро по труда” Берковица, филиал Вършец.

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПЕРИОДА 21.09-25.09.2020 Г
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени ...прочети всичко
ОБРАБОТКА СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ
На 14.09.2020 г. от 22:00 ч. до приключване на обработката, специализирана фирма "Д.Д.Д. - 1" ООД ще проведе дезинсекция срещу бълхи и дезакаризация срещу кърлежи на тревни площи, улична мрежа, паркови алеи и други площи в гр. Вършец и кв. Заножене.

Обработката ще се извърши с подвижен генератор за мащабна ларвицидна и имагоцидна обработка, тип Spray Team Elite 21S-300PD, монтиран на автомобил TOYOTA HILUX 2,5D-4D с препарат Айкън 10КС.
ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЪРШЕЦЗА ПЕРИОДА 14.09-18.09.2020 Г.
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните ...прочети всичко
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2019 Г.
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, инж. Анатоли Димитров - председател на Общински съвет - Вършец, организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Вършец за 2019 г. и отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масова информация, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 12 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 14.09.2020 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 14.09.2020 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. август 2020 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2020г.
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2020 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ