Последни новини


ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/ В ПЕРИОДА от 15.08.2022 г. до 23.09.2022 г.
Община Вършец информира всички жители, които имат непотребни готварски и микровълнови печки, ютии, бойлери, перални, телевизори и/или друго електрическо и електронно оборудване, че могат да ги предадат за рециклиране. Инициативата стартира на 15.08.2022 г. /понеделник/ и ще продължи до 23.09.2022 г. /петък/. Отпадъците ще се ...прочети всичко

15.08.2022 г.Заповед №РД-01-384/09.08.2022г. на Министъра на здравеопазването
На основание чл. 63, ал. 10 и 14 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д ...прочети всичко

11.08.2022 г.ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА КУРОРТА МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА ВЪРШЕЦ 2022
Скъпи жители на община Вършец, уважаеми гости от близо и далеч,

Днес отново празнуваме, обединили обичта си към Вършец и вярата си, че всеки ден можем да съзидаваме за неговото по-добро настояще и бъдеще.

Щастлив съм, че за порена година заедно отбелязваме Празника на курорта, минералната вода и Балкана. ...прочети всичко

05.08.2022 г.ДЕТСКА РИСУНКА НА АСФАЛТ „ЛЯТО ВЪВ ВЪРШЕЦ“
По повод "Празника на курорта, минералната вода и Балкана - Вършец 2022 г." се проведе рисунка на асфалта на тема „Лято във Вършец“.

Повече от 70 деца от различни възрасти показаха Вършец видян през детските очи на алеята пред сградата на ОбА Вършец.

Цветовете и багрите на творенията грабнаха вниманието на ...прочети всичко

05.08.2022 г.ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе на 04 август 2022 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 9 общински съветници, а дневният ред бе само от една точка, с която Общински съвет – Вършец разреши изработване на проект за частично изменение на подробен ...прочети всичко

05.08.2022 г.ПЕТИ КОНКУРС "НАГРАДА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ ЗА СОНЕТ - ПЕСЕН 2022"
Поети от цялата страна и чужбина взеха участие в Всебългарски V-ти конкурс „Награда Лъчезар Станчев за сонет – песен 2022“ от Община Вършец. Конкурсът се организира от община Вършец и е подкрепен от „Фондация Лъчезар Станчев за поезия“ – съорганизатор, Национален литературен музей, Алманах „Огоста“, БНР „Радио Видин“, ...прочети всичко

05.08.2022 г.ИЗЛОЖБАТА „БЪЛГАРИЙО, АЗ ВСИЧКО ТЕБЕ ДАДОХ…“ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ ГОСТУВА ВЪВ ВЪРШЕЦ
На 3 август във фоайето на НЧ „Христо Ботев 1900“ кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров откри тематичната изложба на Националния литературен музей под надслов „Българийо, аз всичко тебе дадох…“. Тя е посветена на живота и делото на Патриарха на българската литература Иван Вазов, а експозицията е създадена през 2020 година по ...прочети всичко

05.08.2022 г.СЪСТЕЗАНИЕ С ВЕЛОСИПЕДИ ЗА ДЕЦА
В дните на Празника на курорта, минералната вода и Балкана - Вършец 2022 г., общината зарадва най-малките жители и гости на Вършец с организиране на състезание за деца по майсторско управление на велосипеди.

Атрактивната надпревара се проведе в „Слънчевата градина“ на курортния град, като на стартовата линия се събраха ...прочети всичко

02.08.2022 г.  Виж всички новини


Последни обяви


Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
Община Вършец на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план-схема на техническата инфраструктура, отнасяща се за строителството на част от ул. „Цар Симеон от О.Т. 12 до О.Т. 17 в гр. Вършец. Проектът е изложен в сградата на Община Вършец – бул. „България“ № 10, ет. 3, стая № 306. Обявлението е публикувано в „Държавен вестник“ - бр. 65 от петък, 12 август 2022 г., стр....прочети всичко
Уведомление за инвестиционно намерение
Приложение № 2 към чл. 6 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 1. I. Информация за контакт с възложителя: 2. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 3. Община Вършец, гр. Вършец, бул. „България“ № 10 4. Пълен пощенски ...прочети всичко
ОБРАБОТКА СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ
На 10.08.2022 г.(сряда) (при подходящи метеорологични условия) от 22:00 ч. до приключване на обработката, фирма "Д.Д.Д. - 1" ООД ще проведе дезинсекция срещу бълхи и дезакаризация срещу кърлежи на тревни площи, улична мрежа, паркови алеи, детски площадки и други площи в гр. Вършец и кв. Заножене. Обработката ще се извърши с подвижен многофункционален генератор за мащабна ларвицидна и имагоцидна обработка, тип Spray Team Elite 21S-300PD + ес, с възможност за аерозолни ...прочети всичко
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПОЖАРООПАСЕН
ЗАПОВЕД РД09-847/ 22.07.2022
На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията, във връзка с чл.3 ал. 2, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите и чл. 3, ал. 1, чл. 19, ал. 1, т. 11 и 15 и чл. 34, т. 9, чл. 38а, т. 6, чл. 63, ал. 1, т. 6, чл. 92, ал. 1 и чл. 100, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и чл. 37, ал. 1, буква „б“ от Закона за административните нарушения и наказания с цел предотвратяване на възникването на пожари.

Цялата ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin@varshets.bg
  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 41 от извънредно заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 04.08.2022 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет - Вършец на 04.08.2022 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
   Общински вестник "Вършец", брой 7 от м. юли 2022 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2022 година
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАРШРУТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ГРАДСКИТЕ ЛИНИИ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2022 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ