Последни новини


ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ ЗА 2023 Г.
Община Вършец стартира кампанията за плащане на данък върху превозни средства, данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци, размерът на данъците и таксите през 2023 година остава непроменен.

За лицата, заплатили цялата дължима сума до 30 април има 5% отстъпка.

При желание за заплащане на данъка ...прочети всичко

01.02.2023 г.ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 31 януари 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 15 точки.

Общински съвет - Вършец прие отчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински ...прочети всичко

01.02.2023 г.ТРИФОН ЗАРЕЗАН – ПРАЗНИК НА ЛОЗАРЯ И ВИНАРЯ
Във връзка с празника Трифон Зарезан, община Вършец организира конкурс за най- добро домашно вино - реколта 2022.

Желаещите трябва да предоставят пробите за оценка в непрозрачни, тъмни, стъклени бутилки с вместимост от 0,500 мл. или 0,750 мл., завити в непрозрачна хартия.

Производителите могат да участват и ...прочети всичко

31.01.2023 г.ПОКАНА
Уважаеми дами и господа,

Община Вършец в качеството си на бенефициент по Проект „Грижа в дома в община Вършец“, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0061-C01 по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 ...прочети всичко

31.01.2023 г.ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ГРАЖДАНИТЕ ЗА САНИРАНЕТО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Възможностите за кандидатстване за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Вършец, изисквания и сроковете бяха част от темите, които се дискутираха на информационна среща с граждани.

Събитието се проведе на 30 януари /понеделник/, от 17:00 часа в заседателната зала на община Вършец.

Срещата бе ...прочети всичко

31.01.2023 г.Програма „Развитие на човешките ресурси“ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Съобщение
На 03.02.2023г. в Община Вършец стартира изпълнението на дейностите по Проект „Грижа в дома в Община Вършец“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
Изпълнението на дейностите по Проекта ...прочети всичко

30.01.2023 г.ПРОВЕДЕНА СРЕЩА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО ПРОГРАМА „РОМАКТ“
На 25.01.2023 г. в Заседателната зала на Община Вършец се проведе среща на представители на ромската общност с фасилитаторът по програма “РОМАКТ”. Участие в срещата взеха инж. Георги Янкулов– Зам.-кмет на Община Вършец и Анна Тачкова сп.“Проекти и интеграция“.

Фасилитаторът по програмата Милен Миланов представи ...прочети всичко

26.01.2023 г.ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЩЕ РЕАЛИЗИРА НОВ ПРОЕКТ, СЪФИНАНСИРАН ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Община Вършец подписа нов Договор за съвместна дейност № РД04-46/12.01.2023 г., с Фонд „Социална закрила“ към МТСП.
Проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Вършец“ е на обща стойност от 62 837, 07 лева с ДДС. Размерът на финансовите средства от Фонд „Социална закрила“ е 35 993, 07 лв., а собственото ...прочети всичко

24.01.2023 г.  Виж всички новини


Последни обяви


ПОКАНА КЪМ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ЗАВЕДЕНИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В периода 15-17 февруари 2023г., община Вършец за поредна година ще вземе участие в международната туристическа борса :ВАКАНЦИЯ" и СПА ЕКСПО", провеждаща се ежегодно в гр.София. За да представи своите туристически дадености-природни забележителности, културно-историческо наследство, традиции занаяти, местни продукти и не на последно място за да привлече гости в местата за натаняване.

Изложението е най-значимото туристическо събитие в България, предназначено за ...прочети всичко
ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЕНА КАДАСТРАЛНА КАРТА НА с.ДРАГАНИЦА И ЧЕРКАСКИ
Заповед за одобрена кадастрална карта на с.Драганица

Заповед за одобрена кадастрална карта на с.
О Б Я В А за свободни места в Сухопътни войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие
Със заповед № ОХ-1132/05.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1542 длъжности за Сухопътни войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.


Срок за подаване на документи – 27.10.2023 г.


Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin@varshets.bg
  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол №50 от заседание на Общински съвет-Вършец, проведено на 31.01.2023г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 31.01.2023 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
  Общински вестник "Вършец", брой 1, м. януари 2023 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2022 година
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАРШРУТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ГРАДСКИТЕ ЛИНИИ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2023 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ