Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Туристически център

 ТЦ вършец

 Туристически център(ТЦ) Вършец е открит през 2005 година.

Основната насоченост на дейността на ТЦ Вършец е отнесена към посетителите и гостите на общината, както и към местното население, което развива бизнес в областта на туризма.
Главните цели и задачи на ТЦ Вършец са:

  • Осигуряване на достъпна и пълноценна информация.
  • Координиране на процеса по категоризация на места за настаняване.
  • Информиране на местното население за бъдещите инвестиции.
  • Презентиране на потенциала на град Вършец.
  • Участие в разработването на проекти и програми свързани с рекламата на гр.Вършец.

 

ТЦ Вършец предлага различни туристически услуги, които да задоволят потребносните на посетителите на града.

В ТЦ можете да получите най-точната информация за качеството на туристическия продукт, който предлагат къщите и хотелите в града.

Ако решите да почивате в частна квартира в града, обадете се в ТЦ и се информирайте, кое място ще е най-доброто за вас.

 

За контакти: ТЦ _Вършец