Туристически Информационен Център

   Телефон:  09527/31-56 0879 299 984
   Адрес:  гр.Вършец, бул."Република" №90А e-mail:tic_varshets@abv.bg

          

Туристически информационен център/ТИЦ/ е открит през 2005г.Основната цел на ТИЦ е да допринесе за развитието на туризма, както и да участва в разработването на проекти и програми свързани с рекламата на гр.Вършец. ТИЦ Вършец предлага различни туристически услуги и пакети, които да задоволят потребносните на посетителите на града. С квалифицирани водачи ТИЦ Вършец дава възможност на своите гости да се докоснат до тайните на Балкана. Избрани са няколко характерни, сравнително лесно достъпни пещери, които разкриват етапите на развитие и богатството на форми в подземното царство. В ТИЦ можете да получите най-точната информация за качеството на туристическия продукт, който предлагат къщите и хотелите в града. Ако решите да почивате в частна квартира в града, обадете се в ТИЦ и се информирайте, кое място ще е най-доброто за вас.


     

 

 

©2008 Община ВЪРШЕЦ