Бунгала

Бунгала „Минкови бани” **    

ТЕЛ.:09527 30 52

АДРЕС:с. Спанчевци, общ. Вършец, м. Топилата

Бунгала „ Водопада” **    

ТЕЛ.:0888 505634

АДРЕС:гр. Вършец, кв. Заножене, м. Арличовица

Бунгала „Тодорини кукли“ *    

ТЕЛ.: 0876276641

АДРЕС:с. Спанчевци, Минкови бани, Почивна база БКС

©2008 Община ВЪРШЕЦ