СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
   СТРУКТУРА


  ЗАСЕДАНИЯ


  НОРМАТИВНА УРЕДБА


  ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ


  КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


  ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ


  ПРОЦЕДУРА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 2020


Добре дошли в раздел "Общински съвет"!

Общински съвет – Вършец е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на община Вършец при условия и по ред, определени в Изборния кодекс. Настоящият състав на общински съвет – Вършец е избран за мандат 2019 - 2023 година и е положил клетва на 11.11.2019 година.

В този сайт имате възможност да се информирате за политическата и организационната структура на местния законодателен орган - общински съвет – Вършец и за основните данни за общинските съветници в раздел "Структура", за нормативните му актове в раздел „Заседания“ и „Нормативна уредба“.

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи в лицето на общински съвет – Вършец да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност.

©2008 Община ВЪРШЕЦ