Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ - Общински съвет – Вършец

Публичен Регистър на подалите декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 34, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Входящ номер и Дата Вид на декларация Входящ номер и Дата Вид на декларация Име, Фамилия Месторабота Длъжност
294 / 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ инж. Анатоли Димитров Общински съвет Вършец Председател
296/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ Иван Андров Общински съвет Вършец Заместник председател
298/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ Д-р Румяна Дамянова Общински съвет Вършец Общински съветник
303/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ Вътко Маринов Общински съвет Вършец Общински съветник
305/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ Адрияна Николова Общински съвет Вършец Общински съветник
307/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 366/ 30.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ Васил Замфиров Общински съвет Вършец Общински съветник
314/ 05.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ Латинка Симова Общински съвет Вършец Общински съветник
316/ 05.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ Атанас Маджарски Общински съвет Вършец Общински съветник
321/ 06.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ Георги Найденов Общински съвет Вършец Общински съветник
323/ 06.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ Иван Замфиров Общински съвет Вършец Заместник председател
327/ 09.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ Ивайло Цветанов Общински съвет Вършец Общински съветник
331/ 10.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 365/ 30.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ Благовест Христов Общински съвет Вършец Общински съветник
341/ 11.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ Недялко Томов Общински съвет Вършец Общински съветник
Декларации по чл.35, ал.1, т.1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПКОНПИ – кмет на община и кметове на кметства

Публичен Регистър на подалите декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с § 2, ал. 1 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Входящ номер и Дата Вид на декларация Входящ номер и Дата Вид на декларация Входящ номер и Дата Вид на декларация Входящ номер и Дата Вид на декларация Име, Фамилия Месторабота Длъжност
299/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 292/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ Част II Емил Иванов Кметство Спанчевци Кмет
301/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 300/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ Част II Ангел Петров Кметство Долно Озирово Кмет
324/ 09.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ предоставя се в КПКОНПИ инж. Иван Лазаров Община Вършец Кмет
Декларации по чл.35, ал.1, т.1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Публичен Регистър на подалите декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с § 2, ал. 1 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Входящ номер и Дата Вид на декларация Входящ номер и Дата Вид на декларация Входящ номер и Дата Вид на декларация Входящ номер и Дата Вид на декларация Име, Фамилия Месторабота Длъжност
309/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 109/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ Част II Веселин Петков Медицински център – Вършец ЕООД Упра- вител
©2008 Община ВЪРШЕЦ