Обяви


ОБЯВА
за 64 (шейсет и четири) вакантни длъжности в Националната гвардейска част - военно формирование 54800 - гр. София
Със заповед № ОХ-234/05.03.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 64 вакантни длъжности в Националната гвардейска част - военно формирование 54800 - гр. Софияя за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Краен срок за подаване на документи: 08.05.2019 г.

Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа.)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ