Обяви


ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2019 ГОДИНА
Община Вършец напомня на гражданите, че от м. февруари 2019 г. започна кампанията по плащането на местните данъци и такси за 2019 година: данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.

Плащането може да се извърши на касата на служба "Местни данъци и такси" в сградата на Общинска администрация - Вършец, по банков път и в офисите на Изипей.

Заплатилите местните данъци и такси до 30 април ползват отстъпка от 5 %.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ