Обяви


БЮРОТО ПО ТРУДА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ
Бюрото по труда в град Берковица започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по професия:

- Работник в озеленяването – общо 24 лица.

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по „Работа в екип”.

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи:

- Безработни младежи до 29 г., в т.ч. безработни до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети, младежи, рано отпаднали от образователната система;
- Продължително безработни лица, в т.ч. без квалификация или с нетърсена квалификация и с ниско образование, безработни лица от ромски произход, безработни лица на социално подпомагане;
- Безработни лица над 50-годишна възраст, в т.ч. с ниско образование и без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, в предпенсионна възраст;
- Безработни лица без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, независимо от възрастовата група, в т.ч. безработни без квалификация от области с равнище на безработица над средната за страната, безработни с недостиг на ключови компетентности, безработни с ниско образование, вкл. от ромски произход, безработни на социално подпомагане;
- Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица, които са от области с равнище на безработица над средната за страната, без квалификация и ниско образование, и/или с период на неактивност повече от две години;
- Безработни с трайни увреждания, в т.ч. без квалификация и с квалификация, но с потребности от активиране.

Курсовете ще се проведат в периода 25.03.2019 г. – 22.05.2019 г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи в размер на 15 лв. за 10% от уастниците, които живеят в населено място различно от населеното място на провеждане на обучението.

Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „Ние също можем – 2 -2019”, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с КНСБ. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия. Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование.

Срокът за подаване на заявления за обучение е до 20.03.2019 г.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ