Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
Община Вършец съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение № 695 от Протокол № 52/26.02.2019 г. на Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд на община Вършец по землища, които ще се отдават под наем за индивидуално и общо ползване по реда на чл. 24а, ал. 2 във връзка с чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Срокът за подаване на заявления за наемане на пасища, мери и ливади от ОПФ на община Вършец за индивидуално и общо ползване, заедно с приложените към тях документи по реда на чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ в Община Вършец е 11.03.2019 г.

За допълнителна информация: тел. 09527/22-22, вътрешен 962.

Списъците можете да видите: ТУК  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ