Обяви


ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА
Във връзка с разработване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) за област Монтана, в периода 19-22 февруари 2019 г. във всяка община от областта ще се проведат обществени обсъждания на проекта. Обществените обсъждания се организират от Регионална дирекция по горите – Берковица, със съдействието на общинските администрации и изпълнителя на плана – „Географика“ ООД.

Повече информация за ОПРГТ за област Монтана и провеждането на обществените обсъждания може да намерите на сайта на плана: https://www.oprgtmontana.net/.

За целите на плана е разработена специализирана ГИС платформа, визуализираща ОПРГТ с всички налични слоеве информация към него.

Писмени препоръки, забележки и коментари по представения проект на ОПРГТ за област Монтана може да депозирате в писмен вид в РДГ-Берковица, гр. Берковица, ПK 3500, ул. Митрополит Кирил 13, електронна поща: rugberkovitca@iag.bg в срок до 01.03.2019 г.

В община Вършец общественото обсъждане за представяне на проекта на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана ще се проведе на 19.02.2019 г. (вторник), от 10.30 ч.в сградата на Общинска администрация, Заседателна зала, ет. 4.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ