Обяви


ОБЯВА
за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.
Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по специална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

1.НВУ „Васил Левски“ Факултет „Общовойскови” гр.
Велико Търново
Курс „Тактика на мотопехотни войски” (ВОС 1033).
Период на курса:08.04. - 19.04.2019 г.
Срок за подаване на документи:22.02.2019 г.

2.НВУ „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - гр.Шумен
Курс „Комуникационни и информационни системи във въоръжените сили” (ВОС 4103).

Период на курса:03.06. - 14.06.2019 г
Срок за подаване на документи:19.04.2019 г.

Период на курса:09.09. - 20.09.2019 г.
Срок за подаване на документи:26.07.2019 г.

3.ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Варна
Курс „Военноморска подготовка” (ВОС 3233).

Период на курса:12.08. - 30.08.2019 г.
Срок за подаване на документи:28.06.2019 г.

Обучението в курсове по специална военна подготовка се провежда само с български граждани, успешно завършили обучението в курс по „начална военна подготовка”.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:
• настаняване, хранене, униформено облекло, лични предпазни средства, специално работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение;
• безплатно медицинско и психологическо обслужване;
• задължително застраховане.

Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10 ( ет. 2 всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа).
ц. сл. Николай ФИЛИПОВ, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ