Обяви


Министерство на отбраната организира курсове за „НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА“
Курсовете включват: повишаване на основните физически качества-издръжливост,сила, бързина, ловкост; придобиване на умения за действия с въоръжение и стрелба с леко стрелково оръжие; изпълнение на строеви хватки с оръжие и без оръжие; изучаване задълженията на войника; оказване на първа медицинска помощ и др., съгласно графика:

1. Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) - гр. Плевен
Период на курса: от 11.03. - 05.04.2019.
Подаване на документи: до 15.02.2019 г.

Период на курса:30.09. - 25.10.2019 г.
Подаване на документи: до 16.08.2019 г.

2.НВУ „Васил Левски“, Факултет „Общовойскови” –гр. Велико Търново.
Период на курса: 13.05 - 07.06.2019 г
Подаване на документи: до 29.03.2019 г.

Период на курса:24.06. - 19.07.2019 г.
Подаване на документи: до 10.05.2019 г.

3.НВУ „Васил Левски“, факултет „Артилерия,ПВО и КИС” - гр. Шумен.
Период на курса: 26.08. - 20.09.2019 г.
Подаване на документи: до 12.07.2019 г.

4.ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”-гр. Варна
Период на курса: 15.07. - 09.08.2019 г.
Подаване на документи: до 31.05.2019 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
-да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
-да са годни и психологически пригодни за военновременна служба;
-да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
-срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

ЗА ВРЕМЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО СЕ ОСИГУРЯВАТ:
-настаняване, изхранване и униформа;
-безплатно медицинско обслужване;
-задължително застраховане;
-оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

Завършилите успешно обучение имат предимство при кандидатстване за приемане на военна служба и служба в доброволния резерв при равни други условия.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа)
ц. сл. Николай ФИЛИПОВ, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ