Обяви


Обява за 7 вакантни длъжности за офицери и 1 за сержант, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба(кадрова военна служба), във военни формирования (в.ф.) от състава на Сухопътните войски
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ОБЯВА

Със заповед № ОХ-951/23.11.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 7 /седем/ вакантни длъжности за офицери и 1(една) за сержант, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба(кадрова военна служба), във военни формирования (в.ф.) от състава на Сухопътните войски, както следва:

1.1. за в.ф. 34750 – Карлово;
1.2. за в.ф. 22160 – Плевен;
1.3. за в.ф. 22220 – Сливен.

Краен срок за подаване на документи – 28.12.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21-90 и GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ