Обяви


Обява за вакантни длъжности за офицери, сержанти и войници във военни формирования (в. ф.) от състава на Военновъздушните сили, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ОБЯВА

Със заповед № ОХ-910/09.11.2018 г. на Министъра на отбраната на Р България са обявени 5 (пет) вакантни длъжности за офицери, 3 (три) за сержанти и 2 (две) за войници във военни формирования (в. ф.) от състава на Военновъздушните сили, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

Краен срок за подаване на документи – 28.12.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21-90 и GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ