Обяви


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА" - МОНТАНА
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 15.11.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Работни места за специалисти с висше образование:
2 рехабилитатори по ЗИХУ
1 мед. сестра по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо, основно образование:
38 шивачи мъжко/дамско облекло
1 продавач-консултант
4 работници, полагане на пътна настилка
4 работници, строителство
1 чистач, производствени помещения
10 шофьори, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
8 общи работници, строителство на сгради
8 работници, строителна изолация
1 резач камъни
5 общи работници, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
5 пастири
10 работници, пастировка
1 готвач

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – БЕРКОВИЦА - ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ
ул. ”Христо Ботев” 42, етаж 2 – 0952 74 038

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование:

3 автобусни шофьори  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ