Обяви


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 05.09.2018 г.:

Работни места за специалисти с висше образование:
2 рехабилитатори по ЗИХУ
1 мед. сестра по ЗИХУ
1 учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)- английски език

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо, основно образование:
40 шивачи мъжко/дамско облекло
2 продавач-консултанти
7 гладачи
2 санитари
4 работници, полагане на пътна настилка
4 работници, строителство

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – БЕРКОВИЦА - ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ
ул. ”Христо Ботев” 42, етаж 2 – 0952 74 038

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование:

1 сервитьор
3 автобусни шофьори  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ