Обяви


Обява за 36 вакантни длъжности за лекари, изискващи военно звание „капитан“ и 8 вакантни длъжности за медицински сестри и санитарни инструктори, изискващи военно звание „старши сержант“, във Военномедицинска академия
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ОБЯВА

Със заповед №ОХ-637/03.08.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 36 /тридесет и шест/ вакантни длъжности за лекари, изискващи военно звание „капитан“ и 8 /осем/ вакантни длъжности за медицински сестри и санитарни инструктори, изискващи военно звание „старши сержант“, във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документи – до 21.09.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21-90 и GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ