Обяви


Обява за вакантна длъжност в служба „Военна полиция” за сержант, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ОБЯВА

Със заповед № КВ-339/27.07.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) вакантна длъжност в служба „Военна полиция” за сержант, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), както следва:
- Длъжност „Старши на Териториален военно полицейски екип - Белене” в Регионална служба “Военна полиция” – Плевен.

Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21-90 и GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ