Обяви


НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
От 15 август 2018 г. Агенцията по заетостта започва да набира заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания. Заявките ще се приемат по новия компонент II на проект „Обучения и заетост за младите хора” – за безработни лица с трайни увреждания до 29 години включително, и по новия компонент II на проект „Обучения и заетост” – за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години. И двата проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).

Всеки работодател, който желае да наеме безработни лица с трайни увреждания по компонент II на проектите, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места според своите потребности във всички бюра по труда в страната.

Заявки от работодателите ще се приемат на хартиен носител лично или чрез пълномощник в бюрата по труда в страната, в работни дни между 08.30 и 17.00 часа. Заявките за свободни работни места ще се разглеждат по реда на тяхното подаване до изчерпване на финансовия ресурс.

За лица до 29 г. – подробна информация за проект „Обучения и заетост за младите хора” и образец на заявка може да намерите на адрес: https://www.a z.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost-za-mladite-hora/

За лица над 29 г. – подробна информация за проект „Обучения и заетост” и образец на заявка може да намерите на адрес: https://www.az.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost/

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” –Берковица, както и на тел. 0953/88341.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ