Обяви


Обява за приемане на военна служба в Националната гвардейска част – гр.Софияна на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ОБЯВА

Със заповед №ОХ-569/06.07.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за 50 (петдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 09.10.2018 г. и 10.10.2018 г. в Националната гвардейска част – гр.София, както следва:

- за гвардеец – 44(четиридесет и четири) длъжности;
- за номер от разчет – 1 (една) длъжност;
- за шофьор кат. „D” - 3 (три) длъжности;
- за шофьор кат. „C + E” - 1 (една) длъжност;
- за шофьор кат. „C + E” - 1 (една) длъжност.

Срок за подаване на документи – до 14.09.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21-90 и GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ