Обяви


Обява за набиране на военни оркестранти за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни оркестри на Националната гвардейска част, Сухопътните войски и Военновъздушните сили
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ОБЯВА

Със заповед № ОХ- 391/08.05.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 14 /четиринадесет/ вакантни длъжности за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни оркестри на Националната гвардейска част, Сухопътните войски и Военновъздушните сили.
Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс.
Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, от ЗОВСРБ.

Срок за подаване на документи – до 27.07.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21-90 и GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ