Обяви


Обява за набиране на кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ОБЯВА

Със заповед №ОХ-503/19.06.2018 г. на министъра на отбраната на Република България се набират кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВС:

- 11 места за офицери;
- 9 места за сержанти;
- 2 места за войници.
Краен срок за подаване на документи 19.07.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21-90 и GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ