Обяви


Обява за набиране на войници във военните формирования от състава на Съвместното командване на силите
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ОБЯВА

Със заповед № ОХ-388/08.05.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 27 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Съвместното командване на силите, както следва

- за военно формирование 48940 Бургас – 5 бр.;
- за военно формирование 54860 Бургас – 12 бр.;
- за военно формирование 54850 Бургас – 10 бр.

Краен срок за подаване на документи 24.08.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията
и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21-90 и GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ