Обяви


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
ДО
ЖИВЕЕЩИТЕ НА УЛ. „СЕРАФИМ ГЕОРГИЕВ",
УЛ. „Д-Р ДАМЯН ИВАНОВ“, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", УЛ. „ХАРАЛАМПИ ГЕНЧЕВ", УЛ. „АРХИТЕКТ НЕШЕВ", УЛ. „ЕЛИН ПЕЛИН", УЛ. „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ", УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ", УЛ. „Д-Р КОНСТАНТИН ПЕНЕВ", УЛ. „РЕПУБЛИКА" (от кръстовището с улицата за спортната зала до кръстовището с бул. „Българин"), УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ ( от поликлиниката до хотел „АТА“) и ул. „ХАН ОМУРТАГ“, ГР. ВЪРШЕЦ

Общинска администрация - Вършец уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с реализацията на строеж: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА УЛ. „СЕРАФИМ ГЕОРГИЕВ" И УЛ. „ЗЕЛЕНИ ДЕЛ", ГР. ВЪРШЕЦ", стартират строително-монтажни работи по реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим Георгиев", гр. Вършец, считано от 21.05.201S г.
Поради възникване на непредвидени обстоятелства се променя графика за прекъсване на водоподаването, съобщен на гражданите на гр. Вършец със съобщение Изх. № 9400-1496/16.05.2018 г., както следва:

На 05.06.208 г. ще бьде извършен непредвиден ремонт на главния водопровод, захранващ водопроводната мрежа в тази част на града. В тази връзка, на посочената дата, от 08:00 до 12:00 часа се очаква да бъде прекъсвано водоподаването на имотите и сградите в обсега на строителството, като засегнати ще бъдат и живеещите на ул. „Серафим Георгиев“, ул.„Д-р Дамян Иванов", ул. „Любен Каравелов", ул. „Харалампи Генчев", ул. „Архитект Нешев". ул. „Елин Пелин", ул. „Добри Чинтулов", ул. „Пейо Яворов", ул. Д-р Константин Пенев" и ул. „Република" (от кръстовището с УЛИЦАТА ЗА СПОРТНАТА ЗАЛА до кръстовището с бул. „България"), ул. „Христо Ботев“ (от поликлиниката до хотел АТА) и ул. „Хан Омуртаг“.

Цялото съобщение можете да изтеглите от ТУК  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ