Обяви


ОБЯВА Със заповед № ОХ-374/02.05.2018 г. на министъра на отбраната на Република България
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

О Б Я В А
Със заповед № ОХ-374/02.05.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за 5 (пет) вакантни длъжности в 68-ма бригада “Специални сили” за приемане на военна служба на лица на лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

Срок за подаване на документи – до 30.05.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10 ( ет. 2 всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ