Обяви


ОБЯВА Със заповед № ОХ-329/16.04.2018 г. на министъра на отбраната на Република България
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
О Б Я В А

Със заповед № ОХ-329/16.04.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 14 (четиринадесет) вакантни длъжности за офицери, 1 (една) за офицерски кандидат, 10 (десет) за сержанти и 22 (двадесет и две) за войници, във военни формирования от състава на Военновъздушните сили, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

Срок за подаване на документи – до 25.05.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията
и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10 ( ет. 2 всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ