Обяви


ДИРЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА" - МОНТАНА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 10.05.2018 г.
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование:

2 рехабилитатор по ЗИХУ
1 мед.сестра по ЗИХУ
1 педагогически съветник


Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование:
5 шивачи мъжко/дамско облекло
2 сервитьор
1 продавач-консултант
1 опаковач
1 читалищен секретар

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – БЕРКОВИЦА - ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ
ул. ”Христо Ботев” 42, етаж 2 – 0952 74 038

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование:

10 оператор, производствена линия
1 сервитьор  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ