Обяви


ДИРЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА" - МОНТАНА, СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 26.04.2018 г.
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ
1 мед.сестра по ЗИХУ
1 педагогически съветник


Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

3 шивачи мъжко/дамско облекло
5 шивачи мъжко/дамско облекло
2 сервитьор
1 готвач
1 продавач-консултант
1 опаковач


ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – БЕРКОВИЦА - ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ
ул. ”Христо Ботев” 42, етаж 2 – 0952 74 038


Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1 сметосъбирач  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ