Обяви


КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСТРУКТОР ВЪЖЕН ПАРК"
Община Вършец обявява конкурс за заемане на длъжността „Инструктор въжен парк” - 3 щатни бройки.

Изисквания за заемане на длъжността:
- Кандидатите да не са осъждани за престъпления от общ характер;
- Да притежават средна или по-висока степен на образование;
- Професионален опит – не се изисква.

Необходими документи за участие в конкурса:
- Заявление до кмета на община Вършец за участие в конкурса;
- Автобиография;
- Документ за завършено образование (копие).

Документите се подават в деловодството на Община Вършец до 30.04.2018 г.
Тел. за контакт: 0879220354  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ