Обяви


Обява за набиране на кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ


ОБЯВА


Със заповед № ОХ-211/12.03.2018 г. на Министъра на отбраната се набират кандидати
за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования
в Стационарната комуникационна и информационна система, общо 46 длъжности:

1. ф. 26340 - София - 4 длъжности;
2. в. ф 46390 - София - 6 длъжности;
3. в. ф 34610 - София - 15 длъжности;
4. в. ф 38410 - София - 3 длъжности;
5. в. ф 42650 - Копривщица –5 длъжности;
6. в. ф 36450 - София - 6 длъжности;
7. в. ф 42170 - Сливен - 3 длъжности;
8. в. ф 26050 - София - 4 длъжности.

Срок за подаване на документи – до 11.05.2018 г.
Конкурсът ще се проведе по график от 11.06.2018 г. до 15.06.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията
и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21-90 и GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ