Обяви


Обява за 62 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Съвместното командване на силите.
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-206/09.03.2018 г. на Министъра на отбраната са
обявени 62 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на
Съвместното командване на силите, както следва:
• за в.ф 22980 - София - 30 длъжности;
• за в.ф 28860 - Горна Малина -25 длъжности;
• за в.ф 32450 - Мокрен -7 длъжности;
Срок за подаване на документите - до 09.05.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията
и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21-90 и GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ