Обяви


ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2018 ГОДИНА
Община Вършец уведомява гражданите, че от 15 февруари 2018 г. започва кампанията по плащането на местните данъци и такси за 2018 година: данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.

Плащането може да се извърши на касата на служба "Местни данъци и такси" в сградата на Общинска администрация - Вършец, по банков път и в офисите на Изипей.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ