Обяви


ОБЯВИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАСТРАШЕН ОТ САМОСРУТВАНЕ СТРОЕЖ
Целия документ вижте тук


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ