Обяви


ОБЯВА
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.(09527) 21 90

ОБЯВЯВА

Със заповед № ОХ-1273/14.12.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 5 (пет) вакантни длъжности във ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина.
Обявените длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс.
Срок за подаване на документи – до 20.01.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа.)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.



  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ