Обяви


ОБЯВА
за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани, освободени от военна служба
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.(09527) 21 90

ОБЯВЯВА

Със заповед № ОХ-1296/20.12.2017г на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани, освободени от военна служба:
1. за Сухопътни войски - 225 длъжности;
2. за Военноморски сили - 50 длъжности;
3. за Централно военно окръжие - 25 длъжности.

Срок за подаване на документи – до 30.09.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа.)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ