СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Обяви


ОБЯВА
за набиране на офицери от Сухопътните войски за лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.(09527) 21 90

ОБЯВЯВА

Със заповед № ОХ-1312/22.12.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 19 (деветнадесет) вакантни длъжности за офицери от Сухопътните войски за лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), във военни формирования на Сухопътните войски.
Обявените длъжност ще се заемат след провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документи – до 20.01.2018 г.
Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа.)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ