Обяви


ПРЕПОРЪКИ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ПРЕДИ СТАРТА НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН
Във връзка с настъпването на отоплителния есенно-зимен сезон, Ви напомняме някои основни правила за пожарна безопасност:

1. Не се допуска използването на нестандартни или преправяни отоплителни уреди. Всички неизправности се отстраняват незабавно, а ако това е невъзможно, уредите се спират от експлоатация.
2. Отоплителни уреди се използват, като се монтират върху негорима основа и на разстояние, минимум 0.5 м. от горими материали, конструктивни елементи и мебели.
3. Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния сезон и периодично при необходимост. Почистването на комините се разрешава само механично. Забранено е умишленото им запалване.
4. При почистването на печки на твърдо гориво, сгурта трябва да се изхвърля само на установени места, но не и в кофите, в които се изхвърлят други горими отпадъци.
5. Не оставяйте без наблюдение включени отоплителните и електронагревателни уреди.
6. Използването на електрически отоплителни уреди допълнително натоварва електрическата инсталация, което може да предизвика пожар. Не се допуска използването на неизправни или „подсилени" предпазители в електрическите табла.
7. Проверете изправността на вентилите и газопроводите на газовите бутилки и инсталации. При наличие на пукнатини в газопровода или неизправност на вентила, същите незабавно трябва да се подменят.
8. Не се допуска използването на газови бутилки в сутеренни помещения, спални, бани и санитарни възли.
9. Не оставяйте сами в къщи и без наблюдение малки деца, а също така и възрастни хора.
10. На децата ограничете достъп до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност.
11. При възникване на пожар или изтичане на газ, незабавно напуснете сградата и се обадете на тел. 112  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ