Обяви


ЗАПОВЕД № 466/31.10.2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМУНАЛНО-БИТОВИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЩЕ ОРГАНИЗИРА И ИЗВЪРШВА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
Заповед №466/31.10.2017 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ и чл.63, ал.2 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Комунално - битовите услуги, които Община Вършец ще организира и извършва през 2018 г. описани, както следва:

1. Осигуряване на необходимите съдове за смет;
2. Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в Община Вършец.

Цялата Заповед свалете от тук  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ