Обяви


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОДКРЕПА "ЗОНА ЗАКРИЛА" - МОНТАНА
От месец септември 2015 г. на територията на област Монтана стартира Детски център за застъпничество и подкрепа "Зона заКрила" - Монтана. Центърът представлява иновативна услуга, която се осъществява с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ и БТВ и се апробира за първи път в България в областите Монтана, Шумен и София-град.

Зона заКрила - Монтана се управлява от Институт по социални дейности и практики - София, като водеща организация в България, с богат опит в работата с деца жертви на насилие.

Услугата е насочена за работа с деца, преживели или свидетели на насилие и техните семейства.
В Детския център всяко дете получава разбиране, специализирана помощ, терапевтична работа и подкрепа безплатно.

За повече информация натиснете ТУК  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ