Обяви


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 01.06.2017 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
2 рехабилитатори по ЗИХУ
1 социален работник

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
38 сезонни работници в земеделието
2 пекари
1 търговски консултант
2 машинни оператори банциг
2 сервитьори
2 пълначи
1 работник спомагателни шивашки дейности  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ