СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Обяви


ТРАДИЦИОНЕН ЕЖЕГОДЕН СЪБОР НА ГРАД ВЪРШЕЦ

ЗАПОВЕД № 189, ВЪРШЕЦ, 26.04.2017 г.

На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с организирането на празнични и почивни дни,

НАРЕЖДАМ:

На 06.05.2017 г./събота/ да се проведе традиционнният ежегоден събор на гр.Вършец.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите от Общинска администрация - Вършец.

Копие от заповедта да се качи на сайта на Община Вършец
и постави на информационното табло пред сградата на Общинска администрация - Вършец за информация на жителите на общината.

Копие от заповедта можете да видите ТУК  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ