Обяви


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР ЗА МЛАДИ ФЕРМЕРИ
Национална служба "Съвети в земеделието" организира информационна среща-семинар на тема: "Възможности за подпомагане на млади фермери, желаещи да кандидатстват по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г."

Срещата ще се проведе на 07.04.2017 г. (петък), от 10.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация - гр. Вършец.

Заповядайте!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ