ОбявиИНФОРМАЦИЯ за автомобилите и водачите, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на община Вършец
Таксиметровите превози на територията на община Вършец се извършват на основание Наредба № 34/06.12.1999 г. на МС на Р. България.

1.Местостоянки на таксита:

- гр.Вършец, кв. Заножене, кръстовището на ул. „Република“ с ул. „Зелени дел“ (център) – 1 място;
- гр.Вършец, ул. „Република“ – паркинга пред пощата - 3 места;
- гр.Вършец, ул. „Република“ – джоба пред бивш хотел „Здравец“ - 7 места.


2.Информация за превозвачи:

А/ ЕТ „Пламен Георгиев“ – Монтана - БУЛСТАТ 111 566 399, лицензия № 06621/26.07.2005 г.:

- Иво Петров – Дачия Логан № М 40-60 АТ, моб. тел. 0894396552;
- Иво Димитров – Рено Клио-Симбо № М 99-72 АТ, моб.тел. 0878168072;

Б/ ЕТ „Дартон“ – Тихомир Кръстев – Монтана, БУЛСТАТ 812 178 846, лицензия № 07075/14.10.2005 г.:

- Спас Яничков – Дачия Логан № М 33-02 ВВ, моб. тел. 087889853;.

В/ СД „Фалконе Илиев“ – Монтана, БУЛСТАТ 821 133 264, лицензия № 06549/28.06.2005 г.:

- Иван Георгиев Иванов – ВАЗ 21-07 № М 51-37 АК, моб.тел. 0898876716;
- Ивайло Николов – Рено Клио–Симбо № М 35-74 ВА, моб.0888766958;
- Румен Николов – Шевролет Авео № М 29-03 ВА, моб. тел. 0885435620;

Г/ ЕООД „Е-Корект“ гр.Враца - Евгения Желязкова, Булстад 200 648 433, Лицензия № 09738/24.03.2009 г.:

- Христо Христов– Шевролет Авео № ВР 00-43 ВС, моб. тел. 0887468816.


3. Издадени разрешителни за таксиметров превоз на пътници, на основание чл. 24 /1/ от Наредба № 34/06.12.1999 г. на МС на Р. България:
Издадени са общо 7 бр. разрешителни (6 бр. за 2015 г. и 1 бр. за 2016 г.)  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ