Обяви


ОБЯВА
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс във военни формирования на Сухопътни войски
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.(09527) 21 90

ОБЯВЯВА,

че със Заповед № ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 486 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс във военни формирования на Сухопътни войски, както следва: 1.1 За гарнизон Стара Загора –150 (сто и петдесет) вакантни длъжности; 1.2 За гарнизон Карлово и Казанлък – 300 (триста) вакантни длъжности; 1.3 За в.ф. 44220 – 36 (тридесет и шест) вакантни длъжности. Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес: документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" №10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
Емил Иванов, тел. (09527) 21 90; GSM 0898 740 104.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ