Обяви


ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1, ОТ Т. 1 ДО Т. 4 ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Протокол от дейността на комисия, определена със Заповед № 2/03.01.2017 г. на кмета на Община Вършец, за разглеждане на подадените декларации по чл. 23, ал. 1, от т. 1 до т. 4 от Наредбата за администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Вършец може да видите ТУК.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ