Обяви


ПРИЕМ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВВМУ "Н.Й. ВАПЦАРОВ" - ГР. ВАРНА
Уважаеми випускници,

Уведомяваме Ви, че за учебната 2017/2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”– град Варна ще се приемат курсанти с 5- годишен срок на обучение, редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специализации:
- „Корабоводене за ВМС“
- „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“
- „Корабни машини и механизми за ВМС“.

Кандидатите-граждански лица, лауреати на национални и международни олимпиади по предмет, който съответства на предметите от писмения конкурсен общообразователен тест, и завършили средно образование в годината на провеждане на олимпиадата и/или в предходните две години, да прилагат и документ, издаден от Министерството на образованието и науката, удостоверяващ това обстоятелство.

Кандидатите могат да кандидатстват в до две кампании за ранен прием и в редовна приемна кампания във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.
Необходимите документи за кандидатстване могат да се получат от служба „Личен състав“ на ВВМУ, от Военното окръжие II степен – Монтана и от офис за водене на военен отчет в община Вършец.

Информация за датите за провеждане на изпитите и условията за кандидатстване може да получите в:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа).
Емил Иванов, тел. (09527) 21 90 и GSM 0898 740 104

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен – Монтана:
1. Първа кампания за ранен прием – до 27.01.2017 г.
2. Втора кампания за ранен прием - до 24.03.2017 г.
3. Кампания за редовен прием - до 23.06.2017 г.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ