Обяви


ОБЯВА
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в старана и в чужбина във военно формирование 24430 – Троян към военно-географска служба – София
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.(09527) 21 90

ОБЯВЯВА,
че със заповед № ОХ-873/10.11.2016 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в старана и в чужбина във военно формирование 24430 – Троян към военно-географска служба – София:

1. За офицери – 3 (три) вакантни длъжности.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс, проведен от началника на Военно-географска служба, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ гр. Вършец, бул."България" №10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа) Емил Иванов, тел. (09527) 21 90; GSM 0898 740 104.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Монтана – 16.01.2017 г.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ