Обяви


ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

В периода 11-13 октомври се организираха шест консултативни срещи с обществеността в най-големите населени места в общини Берковица и Вършец за обсъждане на частичен експериментален областен план за развитие на горски територии.

Срещите бяха организирани от WWF, Изпълнителната агенция по горите и Регионална дирекция по горите – Берковица. Обсъжданията са част от проект за интеграцията на екосистемните услуги и биоразнообразието в горското законодателство и в управлението на горите „PoliciES“.

Всички заинтересовани страни са поканени да се запознаят с плана и да дадат писмени становища по него. Становища се приемат до 24 ноември 2016 г. на:

  • електронна поща: gstefanov@wwfdcp.bg и mpenenva@wwfdcp.bg
  • в офиса на WWF: гр. София – 1000, ул. Иван Вазов №38, ет.2, ап. 3-4.

Процесът на изработване на плановете продължава с експертни срещи. В края на ноември 2016 г. ще се проведе кръгла маса, на която ще са поканен и представителите на всички регионални дирекции по горите. Ще участват и представители на всички останали ведомства, които имат отношение към горското планиране.

Проекта за експериментален частичен експериментален план, както и всички презентации, и карти от обществените обсъждания, може да изтеглите от сайта на WWF:

http://www.wwf.bg/what_we_do/policy_and_green_economy/ecosystem_policies/news/
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ